Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Träna inför höstens nationella prov

Hur bra är dina elever på att utveckla resonemang? Tittar de upp och talar tydligt? Talar de intresseväckande och engagerande? Behöver eleverna bli bättre på att bemöta argument? Å ena sidan, å andra sidan.

I november och december görs de muntliga nationella proven. Då prövas elevernas förmåga att samtala i och om ett ämne. Men hur kan du förbereda eleverna på bästa sätt? Vi har plockat fram innehåll i Digilär som ni kan använda – gå till avsnitten i våra läromedel för att träna, öva och ta del av värdefulla tips!

Flera av länkarna i artikeln fungerar endast om du har en licens till läromedlet och är inloggad. Du kan alltid prova Digilär kostnadsfritt om du inte har licens.

Digilär Svenska för mellanstadiet

Digilär Svenska för åk 4 finns arbetsflöden som är till hjälp när eleverna övar på sin muntliga framställning.

  • Låt eleverna gå igenom arbetsflödet Tala tydligt för att lära sig eller repetera vad de ska tänka på när de återberättar något.
  • Låt sedan eleverna göra arbetsflödet Återberätta! för att träna på att återberätta något de varit med om genom att planera, öva och återberätta för en klasskompis.

Digilär Svenska för högstadiet

Arbetsområdet Tala och lyssna i Digilär Svenska för åk 7-9 innehåller flera kapitel som eleverna har god hjälp av för att bland annat lära sig att hantera nervositet inför talet och att argumentera för en sak:

Kapitel med samma namn återfinns även i arbetsområdet Tala och lyssna i Digilär Svenska som andraspråk för åk 7-9:

Digilär Engelska för högstadiet

Discussion Exercises, i Digilär Engelska för åk 7-9, får eleverna tips på fraser och uttryck som de kan använda när de inleder en mening där hen vill uttrycka en personlig åsikt eller en generell uppfattning. Men också användbara tips när de håller med om en åsikt, liksom hur de inleder ett samtal när de inte instämmer i någons uppfattning.

Digilär Svenska för gymnasiet

I avsnittet Steg 6 – Actio och pronuntiatio i kapitlet Att tala inför andra finns tips som är bra att känna till för alla som ska hålla en muntlig framställning. 

Vi vill även berätta om delar av kapitlet Bli en god talare, med matnyttig information som hjälper dina elever att komma bättre förberedd.

Sist men inte minst så vill vi tipsa om att gå igenom exempel från gamla provuppgifter som finns på Uppsala universitets hemsida:

För fler förslag på förberedelser gå till avsnittet Nationella prov i respektive läromedel:

Till alla elever vill vi också påminna om att det nationella provet prövar språkfärdigheter som du inte kan bli duktig på över en natt. Därför är det bra om du sätter igång redan nu och tränar. Du bör ständigt öva dig på att tala och lyssna för att slipa på dina färdigheter. 

Lycka till på det nationella provet!