Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Så kan eleverna träna inför nationella proven i svenska

Hur väl förstår dina elever en text de precis läst? Kan hen formulera och kommunicera väl i skrift? Och hur är det med förmågan att tolka, värdera och granska innehållet?

Vi har plockat fram innehåll i Digilär som du kan använda med elever som skriver nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 9. Här finns även material för dig som har elever som skriver nationellt prov i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 på gymnasiet.

Under våren gör eleverna ett nationellt prov som prövar läsförståelsen (delprov B) samt ett prov som prövar den skriftliga förmågan (delprov C). Gå till respektive avsnitt för att öva och ta del av värdefulla tips! 

Är du inte Digiläranvändare än?

Skapa ett testkonto idag och kom igång direkt. Du har kostnadsfri tillgång till Digilär i 30 dagar. När du har skapat ditt konto kommer du åt allt innehåll nedan. 

Inför delprov B 

Låt eleverna träna inför delprov B genom att läsa några skönlitterära texter i Digilärs Antologi som återfinns i biblioteket och sedan svara på läsförståelseuppgifter till dem. Följ länkarna nedan för att komma direkt till antologin: 

Bibliotek för svenska & sva, årskurs 7–9: Digilärs Antologi.
Bibliotek för svenska, gymnasiet: Digilärs Antologi.

Inför delprov C 

I delprov C förväntas eleverna känna till och själv kunna skriva några vanliga typer av texter, till exempel novell, krönika och debattinlägg. I arbetsområdet Skriva i Handboken finns information och övningar kring olika typer av texter: 

Svenska för årskurs 7–9 – arbetsområde: Skriva
Sva för årskurs 7–9 – arbetsområde: Skriva.
Svenska för gymnasiet – arbetsområde: Skriva

Repetera skrivregler 

Om du vet att det finns skrivregler som eleverna har svårt med så kan ni repetera dem – följ länkarna nedan: 

Kapitlet Skrivregler i Svenska för årskurs 7–9. 
Kapitlet Skrivregler i Sva för årskurs 7–9.
Kapitlet Skrivregler i Svenska för gymnasiet. 

Exempel på provmaterial 

På Uppsala universitets hemsida finns exempel på texter, provuppgifter och bedömningsunderlag för nationella provet i årskurs 9 och i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 för gymnasiet.  

För fler förslag på förberedelser gå till avsnittet Nationella prov i respektive läromedel: 

Svenska för årskurs 7–9 – avsnitt: Nationella prov
Sva för årskurs 7–9 – avsnitt: Nationella prov
Svenska 1 för gymnasiet – avsnitt: Nationella prov

Till sist vill vi skicka med några ord till alla elever. Tänk på att ta det lugnt och försök att göra ditt bästa. Det går inte att plugga in allt dagen innan, utan proven mäter dina förmågor så som de är just nu. Försök att vara lugn och lita på dig själv.  

Det är viktigt att vara ordentligt utvilad inför provet för att prestera så bra som möjligt. Försök därför att sova mer än du brukar inför provet, inte bara natten innan, utan gärna de sista nätterna innan provtillfället. Om du vaknar på morgonen av att väckarklockan ringer behöver du förmodligen mer sömn. 

 Lycka till på de nationella proven!