Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektionstips inför samernas nationaldag

Den 6 februari uppmärksammas det samiska folket och den samiska kulturen under deras nationaldag. Samerna har en både intressant och gripande historia som har lett till den status det samiska språket fått som minoritetsspråk, och de rättigheter det samiska folket har som urfolk.

Nu är det därför ett ypperligt tillfälle att sätta fokus på samerna, deras kultur, historia och vad det innebär att vara ett ursprungsfolk i Sverige idag.
 
Nedan hittar du lektionsmaterial i Digilär som du kan använda för att uppmärksamma denna viktiga dag. Vi listar även fler lektionstips här!

Flera av länkarna nedan leder direkt till läromedlen och fungerar endast för dig som har licens i det aktuella läromedlet. Är du nyfiken på våra heldigitala läromedel men saknar licens till Digilärserien? Skaffa ett gratis testkonto redan i dag, och prova på allt material helt kostnadsfritt i 30 dagar! 

För mellanstadiet

Digilär Religionskunskap 4–6

I Digilär Religionskunskap 4–6 finns två kapitel om den samiska kulturen: Samernas forna religion och Samisk berättelse om hur Sápmi kom till. Du hittar även en bildberättelse som ger en överblick över Sápmi och samernas historia.

Digilär Samhällskunskap 4–6

Kolla in bildberättelsen Simon är same i Digilär Samhällskunskap 4–6. Här får eleverna läsa om vad det innebär att vara same i Sverige med renskötsel, snöskoter och slöjdarbete.

Digilär Historia 4–6

Missa inte kapitlet Samer och andra folk i riket i Digilär Historia 4–6.

Digilär Svenska & Sva åk 6

I Språkläran i Digilär Svenska & Sva åk 6 hittar du bl.a. arbetsflödet Minoritetsspråk i Sverige och avsnittet Samiska med tillhörande uppgifter.

För högstadiet

Digilär Historia 7–9
I arbetsområdet
Sveriges historia finns nu ett kapitel om samernas historia tillsammans med extra bredvidläsning. Här får eleverna lära sig om olika delar av den samiska kulturen och historien, som exempelvis deras handel, kolonisationen av Sápmi och rasbiologin som präglade 1930-talet.

Digilär Svenska & Sva 7–9
Som urfolk har samerna vissa särskilda rättigheter i Sverige, både gällande sitt språk och politiskt. I kapitlet Minoritetsspråken i arbetsområdet Haja språket – om språkbruk får dina elever bland annat läsa om vad det innebär att ett språk blir klassat som ett nationellt minoritetsspråk, och vad det innebär att vara ett urfolk.

Digilär Religionskunskap 7–9
I arbetsområdet Religioner och livsåskådningar hittar du ett kapitel om naturreligioner där bland annat samernas historia och religion lyfts upp. Eleverna får läsa om den samiska schamanen, nåjden, och dennes roll i religionen samt om hur man under den svenska stormaktstiden försökte kristna samerna.

Digilär Historia 7–9
I arbetsområdet
Sveriges historia finns nu ett kapitel om samernas historia tillsammans med extra bredvidläsning. Här får eleverna lära sig om olika delar av den samiska kulturen och historien, som exempelvis deras handel, kolonisationen av Sápmi och rasbiologin som präglade 1930-talet.

Digilär Svenska & Sva 7–9
Som urfolk har samerna vissa särskilda rättigheter i Sverige, både gällande sitt språk och politiskt. I kapitlet Minoritetsspråken i arbetsområdet Haja språket – om språkbruk får dina elever bland annat läsa om vad det innebär att ett språk blir klassat som ett nationellt minoritetsspråk, och vad det innebär att vara ett urfolk.

Digilär Religionskunskap 7–9
I arbetsområdet Religioner och livsåskådningar hittar du ett kapitel om naturreligioner där bland annat samernas historia och religion lyfts upp. Eleverna får läsa om den samiska schamanen, nåjden, och dennes roll i religionen samt om hur man under den svenska stormaktstiden försökte kristna samerna.

För gymnasiet

Digilär Samhällskunskap gy
För eleverna som läser kurserna 1a1 och 1b i samhällskunskap redogörs samernas historia och allmänna bakgrund för i kapitlet
Etnicitet och nationella minoriteter. Du hittar kapitlet i arbetsområdet Vad är min identitet? I kapitlet beskrivs vem som kan definiera sig som same, vad Sametinget är samt en längre fördjupning om samernas historia.

Digilär Svenska gy
I kursen Svenska 2 på gymnasiet läser eleverna om språken i Sverige och Norden. Här finns ett helt kapitel om samiska som handlar om språkets stora dialektvariation och dess ställning som nationellt minoritetsspråk, samt ger en överblick över den samiska historien och hur urfolket har blivit diskriminerade.

Historiebiblioteket
Bland de avancerade textavsnitten i Historiebiblioteket hittar du en längre bredvidläsningstext om samernas historia i Sverige. Här får eleverna lära sig mer ingående om hur samerna har levt i Sverige och hur deras kultur har behandlats. Det finns ett längre stycke om den kontroversiella, och idag förkastade, rasbiologiska forskningen. Till detta finns både kunskaps- och diskussionsfrågor att lyfta upp.

Digilär Samhällskunskap gy
För eleverna som läser kurserna 1a1 och 1b i samhällskunskap redogörs samernas historia och allmänna bakgrund för i kapitlet
Etnicitet och nationella minoriteter. Du hittar kapitlet i arbetsområdet Vad är min identitet? I kapitlet beskrivs vem som kan definiera sig som same, vad Sametinget är samt en längre fördjupning om samernas historia.

Digilär Svenska gy
I kursen Svenska 2 på gymnasiet läser eleverna om språken i Sverige och Norden. Här finns ett helt kapitel om samiska som handlar om språkets stora dialektvariation och dess ställning som nationellt minoritetsspråk, samt ger en överblick över den samiska historien och hur urfolket har blivit diskriminerade.

Historiebiblioteket
Bland de avancerade textavsnitten i Historiebiblioteket hittar du en längre bredvidläsningstext om samernas historia i Sverige. Här får eleverna lära sig mer ingående om hur samerna har levt i Sverige och hur deras kultur har behandlats. Det finns ett längre stycke om den kontroversiella, och idag förkastade, rasbiologiska forskningen. Till detta finns både kunskaps- och diskussionsfrågor att lyfta upp.

Diskutera den stereotypa bilden av samer med Bilders Makt

I den visuella värld vi lever i idag är det viktigt att förstå den påverkan som bilder gör. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer och förklarande texter om stereotypa bilder.

På deras hemsida förklarar de sitt arbete så här:
“Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.”

I texten Stereotypen av samer formas av “Lapp-ska-vara-lapp”-politiken finns ett antal stereotypa bilder på samer genom tiderna. Vi får läsa om hur bilden av samer har utvecklats, och vilka politiska krafter som ligger bakom deras representation i populärkulturen. Ett viktigt och intressant ämne för dig att lyfta tillsammans med dina elever!

I den visuella värld vi lever i idag är det viktigt att förstå den påverkan som bilder gör. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, filmer och förklarande texter om stereotypa bilder.

På deras hemsida förklarar de sitt arbete så här:
“Genom att berätta om bildernas historia, funktion och teman erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet om rasistiska stereotyper.”

I texten Stereotypen av samer formas av “Lapp-ska-vara-lapp”-politiken finns ett antal stereotypa bilder på samer genom tiderna. Vi får läsa om hur bilden av samer har utvecklats, och vilka politiska krafter som ligger bakom deras representation i populärkulturen. Ett viktigt och intressant ämne för dig att lyfta tillsammans med dina elever!