Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Checklista – så väljer du digitala läromedel

Hur väljer du det material som passar just ditt sätt att undervisa? Vill du jobba helt digitalt, eller kanske med digitala stöd till dina tryckta böcker?

Med alla de valmöjligheter och krav som finns idag finns det många aspekter att förhålla sig till. Vi har ställt samman en checklista med frågor att utgå ifrån när du utvärderar digitala läromedel.

Checklistan är framtagen i samråd med våra digitala strateger och utgår även ifrån Skolverkets rekommendation.

1. Undervisning
Hur underlättar läromedlet din undervisning? Får du stöd i genomförandet av lektionerna?

2. Lärande
Vilar läromedlet på vetenskaplig grund? Hur anpassat är läromedlet till läroplanen? Hur tränas de olika förmågorna? Främjar produkten samarbete mellan eleverna

3. Bedömning
Kan du få det underlag du behöver för bedömning, t.ex. elevens nedlagda tid och resultat? Kan eleven se och följa sin egen utveckling?

4. Användarvänlighet
Kan du enkelt förstå hur produkten ska användas? Kan eleven förstå? Hur enkelt är det att ge feedback och få support?

5. Flexibelt innehåll
Finns det flera sätt att arbeta på? Kan du välja vilken väg du tar genom materialet? Uppdateras innehållet?

6. Individanpassning
Kan du välja uppgifter eller moment som passar din undervisning eller din klass? Finns det möjlighet att stänga av och koppla på vissa funktioner? Kan eleven anpassa innehållet?

7. Tekniska förutsättningar
Vilka enheter och vilken teknik behövs för att arbeta med produkten? Fungerar den även i elevens hemmiljö? Finns det hjälp och manualer att tillgå?

 

Hoppas att frågorna kan vara till hjälp i ditt viktiga val av läromedel. Alla elever är olika och du som lärare kan inte vara nog kräsen när det gäller att hitta de bästa verktygen för din undervisning.

 

Kontakta oss om du har frågor! Vi hjälper gärna till!
kundservice@nok.se, tel: 08-453 86 00

Digital strateg: Anders Brick, anders.brick@nok.se
Kundansvarig: Christin Eriksson, christin.eriksson@nok.se