Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Integration av våra digitala läromedel

Natur & Kultur erbjuder möjlighet till tekniska integrationer med skolans befintliga system.

Enkel åtkomst

För att förenkla åtkomsten till Natur & Kulturs digitala läromedel finns möjlighet att logga in med Skolfederation, Google, Microsoft, Skolon eller Facebook. Lärare och elever kan själva skapa denna koppling vid inloggning på www.nok.se/login. På så vis förenklas lösenordshanteringen då man slipper hålla reda på olika inloggningsuppgifter.

Integration med skolans befintliga system

Natur & Kultur hjälper gärna till med tekniska integrationer med skolans eller kommunens IT-system eller lärplattform för att göra det enklare att komma åt de digitala läromedlen. I dagsläget har vi lösningar för inloggning och utbyte av användar- och klassinformation via Skolfederation (SAML2) och Skolon, samt den nya standarden SS 12000.

För frågor eller önskemål om integrationer, vänligen kontakta i första hand projektledare för implementering kati.rinne@nok.se, och i andra hand kundsupport på Natur & Kultur.

Skolfederation

Natur & Kultur erbjuder teknisk integration mellan skolans IT-system och digitala läromedel via Skolfederation. Detta kräver att skolan/kommunen är ansluten till Skolfederation. Standarden som används är SAML2.

Det finns två typer av integrationer: 1) enkel inloggning för smidig åtkomst av läromedel 2) gruppsynkning där all administration av konton och grupper sker i ett och samma system.

Skolon

Natur & Kulturs digitala läromedel finns tillgängliga i Skolon, som är en samlingsplats och distributionskanal för digitala skolverktyg skapad för både elever, lärare och administratörer.

En skola kan köpa licenser för Natur & Kulturs digitala läromedel och få dem tillgängliga för skolans användare i Skolon. 

LTI

Natur & Kultur har stöd för integration via standarden IMS LTI som används av t.ex. itslearning och Canvas. Vid en integration skapas skolans användare automatiskt på Natur & Kultur. Skolan behöver alltså bara sköta elevregister och inloggning i itslearning eller Canvas. Under höstterminen 2021 kommer Natur & Kultur bygga om LTI-integrationen till viss del vilket innebär att vi för tillfället inte kommer att ansluta nya skolor till LTI-integrationer.