Klara svenskan

Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4–6.

Läs mer

Det här är Klara svenskan:

  • Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning
  • Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter
  • Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller