Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Klara svenskan

Basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 4–6.

Presentation av Klara svenskan

Presentation av Klara svenskan

Det här är Klara svenskan:

  • Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning
  • Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter
  • Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller
  • Vägledd undervisning baserad på cirkelmodellen och formativ bedömning
  • Ger dig hela det centrala innehållet men också utrymme för egenplanerade aktiviteter
  • Förser dig och eleverna med strategier och verktyg som håller