Förskoleserien

Förskoleserien inspirerar dig till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan. Serien fortbildar verksamma pedagoger och ger tips och idéer som främjar barnens utveckling och lärande. Här ser du alla titlar som ingår i serien.

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på våra nyhetsbrev för dig som arbetar inom förskolan. Håll dig uppdaterad om nya kurser, böcker, aktuella mässor och konferenser. 

Anmäl dig här