Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att lära sig svenska via magen

Diskutera mat och matkultur i klassrummet utifrån elevernas egna kulinariska erfarenheter. Lektionsuppläggen skapar också förståelse för hur exempelvis ett recept är uppbyggt, och presenterar genrespecifika ord som är relaterade till matlagning.

Lektionsuppläggen är framtagna av Annika Vonck, Jessica Schedvin och Sophie Moisse. De är sfi-lärare och jobbar gärna temabaserat med sina elever. Här finns undervisningsförslag för elever på grundnivå respektive fortsättningsnivå. Ordlistor och passande övningar medföljer.

Här berättar Annika lite mer om hur arbetet med tema mat har gått till.

Vad tycker dina elever om att jobba på det här sättet?
– De var mycket intresserade av både maten och att få vara med och jobba med händerna. Men det behöver inte innebära att jobba med händerna, det kan också vara att åka till hittills okända platser eller ta fram fakta. Att göra något konkret och få prata om det samtidigt är ett jättebra sätt att lära sig. Inlärningen blir bättre om fler sinnen är aktiverade. Många av eleverna kan reproducera språket och de nya ord som använts i undervisningen genom att berätta för sina skolkamrater efteråt. Det hörs också pratet på rasterna.

Vill du ha fler lektionstips? Fyll i formuläret här och få mer tips och inspiration till din undervisning. Passa även på att skriva upp dig på vårt nyhetsbrev - klicka här!

Du kan även ta del av inspelade webbinarier med våra sva-experter! Klicka här!

Lektionsupplägg 2: Restaurangbesöket

RestaurangbesöketUppgiften syftar till att bli bekant med brukliga formuleringar kring temat gå på restaurang samt att öva uttal genom att räkna vokaler och stavelser. Även långa ord blir lätta att uttala om eleverna får räkna vokaler och stavelser.

Restaurangbesöket (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Faktatext: Dialoger kring ett restaurangbesök
Att arbeta med: Formuleringar + uttal

RestaurangbesöketUppgiften syftar till att bli bekant med brukliga formuleringar kring temat gå på restaurang samt att öva uttal genom att räkna vokaler och stavelser. Även långa ord blir lätta att uttala om eleverna får räkna vokaler och stavelser.

Restaurangbesöket (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Faktatext: Dialoger kring ett restaurangbesök
Att arbeta med: Formuleringar + uttal

Lektionsupplägg 3: Köksord

KöksordUppgiften syftar till att ge eleverna ett användbart ordförråd för de olika handlingar som utförs vid matlagning och bakning.

Köksord (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Innehåll: Ord och bilder kopplade till kök och matlagning
Att arbeta med: Ordförråd

KöksordUppgiften syftar till att ge eleverna ett användbart ordförråd för de olika handlingar som utförs vid matlagning och bakning.

Köksord (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Innehåll: Ord och bilder kopplade till kök och matlagning
Att arbeta med: Ordförråd

Lektionsupplägg 4: Prata om mat utifrån bildkort

Bilder om matUppgiften syftar till att träna ordförståelse och att använda förmågan att fantisera kring bilder utifrån egna förmågor och kulturella erfarenheter. Samtidigt övar eleven att skriva texter utifrån sin kunskapsnivå.

Bilder om mat (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Innehåll: Bilder kopplade till mat
Att arbeta med: Ordförståelse + fantisera kring bilder

Bilder om matUppgiften syftar till att träna ordförståelse och att använda förmågan att fantisera kring bilder utifrån egna förmågor och kulturella erfarenheter. Samtidigt övar eleven att skriva texter utifrån sin kunskapsnivå.

Bilder om mat (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Innehåll: Bilder kopplade till mat
Att arbeta med: Ordförståelse + fantisera kring bilder

Lektionsupplägg 5: Dialoger kring ett besök på restaurang

Dialoger kring matEleverna lär sig repliker som de har användning för på restaurang. Eleverna kan förstå informationen på ett kvitto.

Dialoger kring mat (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Faktatext: Repliker kring mat + kvitton
Att arbeta med: Läsförståelsefrågor

Dialoger kring matEleverna lär sig repliker som de har användning för på restaurang. Eleverna kan förstå informationen på ett kvitto.

Dialoger kring mat (pdf)

Inledning: Syfte och förslag på uppgifter för gundnivå respektive fortsättningsnivå
Faktatext: Repliker kring mat + kvitton
Att arbeta med: Läsförståelsefrågor

Jobba vidare med våra läromedel

Klara texten!

Klara texten! är ett tydligt genrepedagogiskt läromedel som ger dina elever strategier och vektyg för att kunna läsa, förstå och skriva egna texttyper som till exempel mejl, insändare, cv:n och dikter. Ett modernt läromedel som eleven enkelt kan arbeta med på egen hand!

Läs mer

Framåt C

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition.  

Läs mer