Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Argumentation och debatt

Lektionstipset är hämtat från läromedlet Kontakt som riktar sig till elever i årskurs 7-9 som läser svenska eller svenska som andraspråk.

I kapitlet Hund och katt på sidorna 124-139 får dina elever läsa om hur man argumenterar och debatterar, med grund i retoriken. Kapitlet ger flera exempel på argumentation och visar de grundläggande delarna av retoriken: ethos, pathos och logos.

Utifrån tre huvudsakliga arbetsområden tränar eleverna på att:

1. Läsa och analysera texter för olika syften
2. Formulera sig i tal och skrift
3. Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang.

Avslutningsvis ska eleverna i slutuppgiften skriva och hålla ett argumenterande tal för hela klassen, om något ämne de tycker är viktigt och vill diskutera med sina klasskamrater.