Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Olika demokratiska beslut

Lektionstipset är hämtat från läromedlet Fördel 2, som riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Ni får bland annat möta Fatima, som vill att det kommande skoldiskot ska hålla öppet till nio på kvällen, men hennes lärare säger nej. Hur löser hon det?

I kapitlet Tillsammans är vi starkare på sidorna 104-107 får eleverna lära om hur man kan påverka i skolan. Boken tar upp klassråd som exempel på ett sätt elever kan påverka sin vardag. 

I övningsboken till Fördel 2 finns det på sida 96-97 uppgifter kopplade till kapitlet där eleverna får diskutera vilka roller som är viktiga i demokratiska beslut som till exempel klassråd och hur de själva skulle gå tillväga för att förändra något på sin egen skola.

Vidare på sidorna 108-111 tas frågan om demokrati upp på en samhällelig nivå och eleverna får där läsa om hur Sverige styrs och hur grunderna i svensk politik ser ut. I övningsboken på sidorna 98-99 finns frågor till eleverna om Sveriges riksdag och regering, hur val går till samt diskussionsfrågor med begrepp relaterade till beslutsfattande.