Olika demokratiska beslut

Lektionstipset är hämtat från läromedlet Fördel 2, som riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk i årskurs 7-9. Ni får bland annat möta Fatima, som vill att det kommande skoldiskot ska hålla öppet till nio på kvällen, men hennes lärare säger nej. Hur löser hon det?

I kapitlet Tillsammans är vi starkare på sidorna 104-107 får eleverna lära om hur man kan påverka i skolan. Boken tar upp klassråd som exempel på ett sätt elever kan påverka sin vardag. 

I övningsboken till Fördel 2 finns det på sida 96-97 uppgifter kopplade till kapitlet där eleverna får diskutera vilka roller som är viktiga i demokratiska beslut som till exempel klassråd och hur de själva skulle gå tillväga för att förändra något på sin egen skola.

Vidare på sidorna 108-111 tas frågan om demokrati upp på en samhällelig nivå och eleverna får där läsa om hur Sverige styrs och hur grunderna i svensk politik ser ut. I övningsboken på sidorna 98-99 finns frågor till eleverna om Sveriges riksdag och regering, hur val går till samt diskussionsfrågor med begrepp relaterade till beslutsfattande.