Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Försäljningsvillkor läromedel – Skola/Avtalskunder

Natur & Kultur (tryckta) Läromedel

Förlagssystem är Natur & Kulturs distributör och nedan avser villkor mellan dem och kund.

1. Beställning
Beställningar görs direkt på nok.se eller via återförsäljare.  När en beställning är mottagen bekräftas den genom en orderbekräftelse till din e-post med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

2. Orderbegrepp
Med order avses en beställning med en leveransadress och där godset har en och samma godsmärkning. De artiklar som inte kan levereras restnoteras för senare leverans. Beställningsnummer (ISBN) för varje artikel ska alltid anges på ordern. Samtliga beställningsnummer (ISBN) finns på www.nok.se. Expeditionsavgift utgår endast om en avvikande leveransadress begärs eller för emballagekostnader för specialpackning (70 kr). 

3. Expressorder
Expressorder skickas samma dag från vårt lager. För expressorder, ring vår orderavdelning 08-657 95 00 på vardagar före kl. 11.00. Villkor för Expressorder:

  • Max 100 exemplar/titel
  • Max 5 titlar
  • Expeditionsavgift: 129 kr
  • Antalsavgift: 1 kr/st

4. Priser
Priserna på webben och i våra läromedelskataloger gäller 1 januari–31 december aktuellt år. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. F-pris gäller för statliga, kommunala och landstingskommunala skolor, friskolor, förskolor och studieförbund samt, efter bedömning i varje enskilt fall, till andra organisationer som bedriver organiserad utbildning. F-pris gäller även för av förlaget erkända återförsäljare. F-priset är det pris som gäller vid leveranstidpunkten exklusive moms, eventuell expeditionsavgift, frakt-, emballage- och försäkringskostnader. F-priset utgör basen för rabattsättning och fakturering. Preliminära priser markeras med p. 

5. Frakter 
Frakt betalas av kunden vid varje leveranstillfälle, även på restorder. Godset ska i köprättsligt hänseende anses som avlämnat till kunden, då självständig transportör mottagit varorna hos Förlagssystem. Hämtning av leverans med kundens eget fraktfordon eller av befraktare, kontrakterad av kunden, kan ske om tidpunkten har fastställts i samråd med Förlagssystem. 

6. Betalningsvillkor och leveranstider
30 dagar netto från fakturadatum för order som inte är huvudbeställning. Leveranstiden är normalt 3–5 arbetsdagar. Beställningsvara har längre leveranstid. För huvudbeställningar av läromedel under april t o m juli till statliga, kommunala och landstingskommunala skolor är kredittiden förlängd till den 31 augusti samma år. Önskemål om bestämd leveranstid från kundens sida kan tillgodoses efter särskild överenskommelse mellan kund och Förlagssystem om kontakt tas innan orderläggning (gäller ej e-handel).

7. Skador och felaktiga leveranser
Levererade varor ska kontrolleras omedelbart efter mottagandet. Om någon del av leveransen saknas ska detta anmälas till Förlagssystem inom en vecka efter mottagandet. Skulle kolli saknas ska detta anges på fraktsedeln innan kvittens sker. Vid transportskada är kunden skyldig att omedelbart göra anmälan till transportföretaget. Transportskadat gods ska som regel inte återsändas till Förlagssystem. Eventuellt återsändande får endast ske efter godkännande från Förlagssystem, som även ger besked om hur återsändandet ska ske.

8. Returer av tryckta läromedel
Samtliga returer av läromedel ska först godkännas av förlaget via Förlagssystems returavdelning, som sedan skickar ett returunderlag. Detta ska sedan följa med de varor som kunden returnerar. Det finns två returperioder. Läromedel som köps under perioden 1 mars–30 september får returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 oktober samma år. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 december. Läromedel som köps under perioden 1 oktober–28 februari får också returneras och ska vara Förlagssystem tillhanda senast 15 mars. Kreditering till inköpspris med avdrag 20 % sker senast 15 maj. Lägsta returantal är 5 felfria exemplar av samma elevbok. Returfrakten betalas av kunden. Defekta exemplar ska returneras inom 6 månader från leverans och ersätts med felfria exemplar. Fraktkostnaden för återsändandet av defekta exemplar betalas av Natur & Kultur. För läromedel som tryckts upp på beställning, Beställningsvara, Hybridpaket eller Print-on-demand ges ingen returrätt.

 

Natur och Kultur (digitala) Läromedel

1. Allmänt
Digitala läromedel (t ex. digitalböcker, NOKflex, Digilär, digitala lärarhandledningar) säljs som licenser. På nok.se finns information om vilken licenstid och F-pris som gäller för varje digital produkt.

2. Beställning
Beställningar görs direkt på nok.se eller via våra återförsäljare. För att kunna göra en beställning måste du först ha accepterat våra villkor. Genom att acceptera Försäljningsvillkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet samt godkänner att du tagit del av våra Licensvillkor och Integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren. Den version av Försäljningsvillkoren som du godkänner vid din beställning gäller för ditt köp.

När en beställning är mottagen bekräftas den genom en orderbekräftelse till din e-post med information om din order. Kontrollera alltid din orderbekräftelse så att den stämmer.

3. Priser
Priserna på vår webbplats nok.se är det pris som gäller vid leveranstidpunkten inom samma kalenderår. Samtliga priser är förlagsnettopriser (f-priser) exklusive moms. Gällande momssats är 6 procent. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och förändring av produkterna och tekniska plattformen.

4. Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning har vi rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt i förekommande fall, avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

5. Returer av digitala läromedel
För digitala läromedel ges ingen returrätt.

6. Leveranser
Varje licens aktiveras med hjälp av en aktiveringskod som levereras till dig via mejl. En licens är levererad då licens med tillhörande instruktioner skickats till den av kunden vid beställningstillfället uppgivna adressen.

Leveransen ska kontrolleras efter mottagandet. Om leveransen i något avseende är felaktig, ska anmälan göras inom sju arbetsdagar från leveransdagen till vår kundsupport.


Välkommen med din beställning!