Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarwebb

På lärarwebben finns allt du behöver till din undervisning:

• Alla ljudfiler
• Undervisningsstöd till alla kapitel
• Bildordlistor med och utan text
• Uppföljning och statistik av elevövningarna
• Textbok, facit till Workbook och Lärarhandledning digitalt
• Kopieringsunderlag Lärarwebben nås via en kod som följer med Teacher’s Guide.

Vi frågade Rebecka hur hon använder lärarwebben
Utöver att vara en av författarna till Skills, är Rebecka Ungh Wolf,  4–9 lärare i engelska, svenska och svenska som andraspråk. Hon arbetar på Eriksdalsskolan i Stockholm. Rebecka är förstelärare på skolan med ansvar för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. I sitt uppdrag handleder hon kollegor i arbetet med cirkelmodellen och genrepedagogik.

”Jag använder lärarwebben dagligen, främst för att visa och prata om modelltexter och bilder både inför läsning av texter och inför skrivandet av texter. Det är lätt att få alla elever att tala när man utgår från bilder. Något annat som är användbart är att alla ord- och grammatiksidor finns på lärarwebben, de finns både med och utan text till bilderna, de fungerar jättebra till genomgångar och vid uppföljning.

Det finns även mycket annat material som jag bryter av med som t.ex. spel och extraövningar. Det är roligt att undervisa med Skills!!"