Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.Jag kom i kontakt med Singaporemodellen för första gången 2010 men började arbeta med Singma som läromedel för ett par år sedan, och det har verkligen ändrat mitt förhållningssätt till elevernas kunskap.

De olika teorierna som Singaporemodellen vilar på går ihop på ett naturligt sätt och jag känner på ett nytt sätt hur stor skillnad undervisningen faktiskt gör. Min undervisning följer numera eleverna, och inte en matematikbok. Det gör att jag har gått från att inte riktigt vetat vad eleverna fastnade i förut, till att det nu är mycket tydligare
vad det är de inte förstår.

Vilken är den största vinsten för eleverna?
Mina elever är mer engagerade, tycker att matematik är något för dem och förstår matematiken bättre när de tar mer eget ansvar. Men framförallt är alla elever mer aktiva, och dessutom hela lektionen. För mig som arbetar i ett tvåspråkigt område övar vi svenska samtidigt eftersom eleverna lär sig språket kring matematiken. Singaporemodellens grund ligger i att hitta vägarna till svaret, inte själva svaret i sig. Att kunna förklara hur man kan lösa ett problem blir utmaningen, och det finns alltid nya sätt att utforska. På så vis stimuleras även de starkare eleverna. Singma fokuserar på att nå förståelse, inte klara svar.

Det finns även en stor vinst för eleverna i att materialet är så genomtänkt. Det strukturella tänket är påtagligt på många olika nivåer: i sättet du undervisar, presentationen av ett problem, ordningen av lektionerna, uppgifterna och momenten. Jag tror att det är väldigt viktigt för eleverna att veta vad man ska ha problemlösningen till – annars försvinner engagemanget och motivationen.”

Mina elever är mer engagerade, tycker att matematik är något för dem och förstår matematiken bättre när de tar mer eget ansvar.