Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boktipset | Samtalsmetoder i skolan

Här tipsar vi om boken "Samtalsmetoder i skolan – förstå och nå fram till dina elever", av Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd och David Edfelt. Boken vänder sig till dig som är blivande eller verksam lärare i skola och fritidshem eller som på annat sätt arbetar med barn och unga.

Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga aktiviteter, lösa konflikter etc. Exempel på metoder:

• ritprat
• seriesamtal
• sociala berättelser
• sociala manus
• samtalsmatta
• påståendeformulär.

De metoder som beskrivs hjälper dig att nå fram, även till elever med exempelvis autism och adhd, och att bättre förstå vad de vill och behöver. Eleverna får samtidigt stöd i att uttrycka sig och att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om författarna och boka föreläsning: nok.se/bokaforfattare

Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen. På ett konkret och inspirerande vis beskrivs enkla men kraftfulla samtalsmetoder som underlättar när du ska förklara sammanhang, ge instruktioner, förbereda dagliga aktiviteter, lösa konflikter etc. Exempel på metoder:

• ritprat
• seriesamtal
• sociala berättelser
• sociala manus
• samtalsmatta
• påståendeformulär.

De metoder som beskrivs hjälper dig att nå fram, även till elever med exempelvis autism och adhd, och att bättre förstå vad de vill och behöver. Eleverna får samtidigt stöd i att uttrycka sig och att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.

Författarna har gedigen erfarenhet av arbete med inriktning mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är centrala inslag. De utbildar, handleder och coachar pedagoger, barn och föräldrar. Här kan du läsa mer om författarna och boka föreläsning: nok.se/bokaforfattare

Sagt om boken: 

"Det här är en bok som handlar om så mycket mer än bara samtalsmetoder – det här är boken för alla som vill utvecklas kommunikativt till fördel för eleverna och den egna undervisningen. Boken innehåller ett smörgåsbord med olika användbara exempel som vuxna i skolan kan pröva, lära sig av och anpassa till den egna skolkontexten."
Johanna Lindgren Chin, specialpedagog och förstelärare
@specialpedagog_i_skolan

"Här har vi en viktig och konkret bok med handfasta tips och råd kring verktyg och metoder för alla barn och elevers rätt att förstå och göra sig förstådda. Läs tillsammans i arbetslaget eller på egen hand för kunskapspåfyllning och inspiration!"
Julia Andersson, leg. logoped
@logopedjulia

"Att kommunicera är inte alltid så lätt. Om du som vi och många andra upplever att du inte alltid når fram till dina elever, vare sig det gäller en konflikt eller instruktion, är detta boken för dig. Den lyfter tekniker och metoder på ett sätt som gör att du lätt kan använda dem i vardagen. En bok som varje pedagog borde ha i sin ”verktygslåda” för att med framgång nå eleverna."
Malin Fredriksson och Frida Persson, lärare och författare
@vara.sma.klassrum

"Samtalsmetoder i skolan är en mycket bra handbok för den som vill lära sig olika samtalsmetoder och att samtala med hjälp av visuellt stöd. Förklaringarna till metoder och strategier är enkla och med exempel hämtade från skolans värld. Boken kräver inte några förkunskaper utan det är bara att sätta igång tillsammans med eleverna."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 21, 2022

Sagt om boken: 

"Det här är en bok som handlar om så mycket mer än bara samtalsmetoder – det här är boken för alla som vill utvecklas kommunikativt till fördel för eleverna och den egna undervisningen. Boken innehåller ett smörgåsbord med olika användbara exempel som vuxna i skolan kan pröva, lära sig av och anpassa till den egna skolkontexten."
Johanna Lindgren Chin, specialpedagog och förstelärare
@specialpedagog_i_skolan

"Här har vi en viktig och konkret bok med handfasta tips och råd kring verktyg och metoder för alla barn och elevers rätt att förstå och göra sig förstådda. Läs tillsammans i arbetslaget eller på egen hand för kunskapspåfyllning och inspiration!"
Julia Andersson, leg. logoped
@logopedjulia

"Att kommunicera är inte alltid så lätt. Om du som vi och många andra upplever att du inte alltid når fram till dina elever, vare sig det gäller en konflikt eller instruktion, är detta boken för dig. Den lyfter tekniker och metoder på ett sätt som gör att du lätt kan använda dem i vardagen. En bok som varje pedagog borde ha i sin ”verktygslåda” för att med framgång nå eleverna."
Malin Fredriksson och Frida Persson, lärare och författare
@vara.sma.klassrum

"Samtalsmetoder i skolan är en mycket bra handbok för den som vill lära sig olika samtalsmetoder och att samtala med hjälp av visuellt stöd. Förklaringarna till metoder och strategier är enkla och med exempel hämtade från skolans värld. Boken kräver inte några förkunskaper utan det är bara att sätta igång tillsammans med eleverna."
Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 21, 2022

Samtalsmetoder i skolan Samtalsmetoder i skolan
Samtalsmetoder i skolan

Samtalsmetoder i skolan

ISBN 9789127461635
Utkom 26 september 2022

I Samtalsmetoder i skolan får du redskap att kommunicera med alla dina elever – inte minst de som av olika anledningar oftare krockar med vardagen.

Gå till produkten
Du har nått den maximala köpsumman.