Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog

TEMA | DET FLERSPRÅKIGA KLASSRUMMET

Välkommen till Pedagogikwebben! Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig är lärare eller pedagog. Utifrån temat Det flerspråkiga klassrummet hittar du aktuella böcker och onlinekurser, förmånliga erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare. 

Aktuella böcker på temat Lärande och undervisning

En handbok för studiehandledare
393 kr
En handbok för modersmålslärare
229 kr
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever
424 kr
Barn och ungdomar i stadens olikheter
286 kr
Nyanlända och lärande
469 kr
Flerspråkiga elever
371 kr
Transspråkande
414 kr
Translanguaging
326 kr
Mångfald i skolan
493 kr
Att undervisa nyanlända
423 kr
Lärpocket Svenska som andraspråk
132 kr
Lärpocket Bygga svenska
132 kr
Input Målspråket i klassrummet
399 kr
Input Nyanlända elever
399 kr
Att motverka rasism
414 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
399 kr
Studiehandledning på modersmålet
393 kr
En handbok för studiehandledare
Linda Andersson, Madeleine Médoc
Äntligen en bok för dig som arbetar som studiehandledare! Den här boken ger dig svar på frågor som kan uppstå i samband med ditt uppdrag som studiehandledare.
Utkom 7 okt 2019
ISBN 9789127454576
393 kr
En handbok för modersmålslärare
Linda Andersson, Madeleine Médoc, Erica Jacobsson
Vem har behörighet att arbeta som modersmålslärare? Vad innebär uppdraget som modersmålslärare? Hur har modersmålsundervisningen förändrats över tid? Ska modersmålsläraren vara med…
Utkom 20 aug 2021
ISBN 9789127459342
229 kr
Inkludering och skolframgång för nyanlända elever
Nihad Bunar
I Inkludering och skolframgång för nyanlända elever granskar åtta forskare vad likvärdighet konkret innebär för nyanländas utbildning, hur den implementeras i och utanför skolan samt vilka hinder som…
Utkom 18 maj 2021
ISBN 9789127828711
424 kr
Barn och ungdomar i stadens olikheter
Nihad Bunar, Mirjam Hagström, Carlos Rojas
Barn och ungdomar i stadens olikheter handlar om barn och unga från ett antal bostadsområden i Stockholmsregionen och villkoren för deras uppväxt, utbildning, fritid och hälsa. En viktig bok för blivande och verksamma…
Utkom 6 apr 2021
ISBN 9789127829398
286 kr
Nyanlända och lärande
Nihad Bunar
Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar…
Utkom 14 aug 2015
ISBN 9789127142367
469 kr
Flerspråkiga elever
Jim Cummins
Aldrig tidigare i historien har migrationen varit så omfattande. Denna nya situation påverkar skolan i världens länder på ett genomgripande vis. I en skolkontext som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald krävs undervisning som hjälper…
Utkom 16 jun 2017
ISBN 9789127818750
371 kr
Transspråkande
Gudrun Svensson
I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutvecklingen hos våra flerspråkiga elever. Transspråkande innebär ett skifte…
Utkom 27 nov 2017
ISBN 9789127818200
414 kr
Translanguaging
Ofelia Garcia, Li Wei, Christian Nilsson
För dig som vill upptäcka translanguaging, ett nytt förhållningssätt till flerspråkighet och lärande ur både socialt och kognitivt perspektiv, är det här grundboken. Ofelia Garcia och Li Wei beskriver i boken: hur teorierna bakom…
Utkom 24 feb 2018
ISBN 9789127818729
326 kr
Mångfald i skolan
David Mitchell, Karin Ashing
Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade…
Utkom 20 apr 2017
ISBN 9789127818859
493 kr
Att undervisa nyanlända
Anna Kaya
"Den här boken kan komma att utgöra en referenspunkt för samtalet om nyanländas skolgång under lång tid framåt och är ett måste för alla berörda och intresserade." Karin Alvehus, BTJ-häftet nr 23, 2016. Läs hela recensionen här. …
Utkom 9 sep 2016
ISBN 9789127146648
423 kr
Lärpocket Svenska som andraspråk
Anna Kaya
Inom grundskolan finns två likvärdiga svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk (sva). För att kunna organisera kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk krävs det kunskap om vad som skiljer de…
Utkom 26 jun 2020
ISBN 9789127458628
132 kr
Lärpocket Bygga svenska
Emma Brusewitz, Amanda Kipriyanova, Erica Eklöf
Den här boken är ett stöd i arbetet för att göra Bygga svenska, Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända, till en resurs i arbetet med flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.
Utkom 13 apr 2021
ISBN 9789127457829
132 kr
Input Målspråket i klassrummet
Birgitta Hellqvist, Nicolas Manuguerra
I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, spanska eller tyska i klassrummet redan från start. Boken ger dig de argument som krävs, samt de didaktiska resurser,…
Utkom 20 okt 2021
ISBN 9789127459601
399 kr
Input Nyanlända elever
Sara Persson
Hur kan man göra nyanlända elevers första tid i skolan så lärorik som möjligt? Denna bok ger dig råd och inspiration för att undervisa nyanlända elever i årskurs 1– 6.
Utkom 24 aug 2016
ISBN 9789127446137
399 kr
Att motverka rasism
Emma Arneback, Jan Jämte
Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar,…
Utkom 20 jul 2017
ISBN 9789127819894
414 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
Erica Eklöf, Johanna Kristensson
Boken innehåller en genomgång av hur du som lärare kan arbeta med assisterande teknik och lärverktyg tillsammans med alla dina elever - oavsett var de befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Därmed…
Utkom 8 apr 2021
ISBN 9789127460072
399 kr
Studiehandledning på modersmålet
Anne Reath Warren
Elever som ännu inte klarar av att tillgodogöra sig undervisning helt på svenska har rätt till studiehandledning på modersmålet eller det starkaste skolspråket. Denna grundbok visar hur studiehandledare,…
Utkom 24 jun 2021
ISBN 9789127825215
393 kr

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Projektledare redaktionen
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningsansvarig
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
☎ 08-453 87 18

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!