Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog

TEMA | SPECIALPEDAGOGIK

Välkommen till Pedagogikwebben! Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån olika teman under året hittar du aktuella böcker och onlinekurser, förmånliga erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare. Just nu är temat Specialpedagogik

Aktuella böcker inom specialpedagogik

Autism och ADHD i fritidshemmet
319 kr
Autism och ADHD i gymnasiet
319 kr
Specialpedagogik och funktionsvariationer
459 kr
Socialt och emotionellt lärande
364 kr
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
370 kr
Utbildning och undervisning i särskolan
386 kr
Beteendeproblem i skolan
190 kr
Barn med överlappande diagnoser
399 kr
Främja närvaro
325 kr
Hot och våld i skolvardagen
230 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
384 kr
Lärpocket Elever med särskild begåvning
132 kr
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
132 kr
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
132 kr
Lärpocket Att arbeta som elevassistent
132 kr
Lärpocket Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
132 kr
Autism och ADHD i fritidshemmet
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund
Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera…
Utkom 12 jun 2020
ISBN 9789127827288
319 kr
Autism och ADHD i gymnasiet
David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund
Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar…
Utkom 12 aug 2019
ISBN 9789127824683
319 kr
Specialpedagogik och funktionsvariationer
Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson
Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv.
Utkom 8 nov 2019
ISBN 9789127827486
459 kr
Socialt och emotionellt lärande
Lars Löwenborg, Tina Palm
För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella…
Utkom 17 jun 2019
ISBN 9789127824324
364 kr
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Johanna Lundqvist
Den här boken handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma…
Utkom 9 mar 2018
ISBN 9789127819115
370 kr
Utbildning och undervisning i särskolan
Kerstin Göransson, Kristina Szönyi, Magnus Tideman
Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras…
Utkom 28 jan 2021
ISBN 9789127827653
386 kr
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 26 sep 2020
ISBN 9789127828124
Barn med överlappande diagnoser
Martin L Kutscher, Ola Jameson, Tony Attwood, Robert R Wolff
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och…
Utkom 9 jun 2016
ISBN 9789127141759
399 kr
Främja närvaro
Malin Gren Landell
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga,…
Utkom 8 sep 2018
ISBN 9789127822757
325 kr
Hot och våld i skolvardagen
Ylva Odenbring, Thomas Johansson
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?
Utkom 14 okt 2019
ISBN 9789127825390
230 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
Erica Eklöf, Johanna Kristensson
Boken innehåller en genomgång av hur du som lärare kan arbeta med assisterande teknik och lärverktyg tillsammans med alla dina elever - oavsett var de befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Därmed…
Utkom 8 apr 2021
ISBN 9789127460072
384 kr
Lärpocket Elever med särskild begåvning
Eva Pettersson
I denna bok kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever med särskild begåvning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är…
Utkom 10 apr 2017
ISBN 9789127449008
132 kr
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Gunilla Carlsson Kendall
Antalet barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD blir allt fler. Men vad är ADHD och hur kan det ta sig uttryck? Om det berättar bokens författare på ett konkret och enkelt sätt. Boken ger även tips på användbara strategier som underlättar…
Utkom 28 dec 2012
ISBN 9789127429598
132 kr
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Gunilla Carlsson Kendall
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Boken tar upp hur dessa svårigheter kan te sig, vad man kan göra…
Utkom 15 aug 2015
ISBN 9789127442139
132 kr
Lärpocket Att arbeta som elevassistent
Helene Wallerstedt
Att arbeta som elevassistent ger en introduktion till det viktiga arbetet som stöd och extraresurs för elever med särskilda behov. Boken har ett direkt tilltal till elevassistenten, men kan även fungera som en handledningsbok för de som anställer…
Utkom 22 dec 2014
ISBN 9789127439634
132 kr
Lärpocket Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund
Hur får elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi en bra start i skolan? Hur kan lärare och föräldrar till barn med dyslexi samarbeta på ett framgångsrikt sätt för att säkerställa detta? Smart start vid lässvårigheter och…
Utkom 21 sep 2006
ISBN 9789127723054
132 kr

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Projektledare redaktionen
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningsansvarig
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
☎ 08-453 87 18

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!