Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog

TEMA | ELEVHÄLSA

Välkommen till Pedagogikwebben! Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån temat Elevhälsa hittar du aktuella böcker och onlinekurser, förmånliga erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare. 

Aktuella böcker på temat Elevhälsa

Psykisk hälsa i skolan
310 kr
Öka välbefinnandet i skolan
408 kr
Främja närvaro
332 kr
Barn med överlappande diagnoser
408 kr
Autism och ADHD i skolan
824 kr
Autism och ADHD i fritidshemmet
325 kr
Autism och ADHD i gymnasiet
325 kr
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning
340 kr
Utbildning och undervisning i särskolan
395 kr
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
377 kr
Hot och våld i skolvardagen
236 kr
Beteendeproblem i skolan
194 kr
Socialt och emotionellt lärande
370 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
399 kr
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
132 kr
Lärpocket Elever med särskild begåvning
132 kr
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
132 kr
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
132 kr
Psykisk hälsa i skolan
Kristina Bähr
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på…
Utkom 14 mar 2020
ISBN 9789127827158
310 kr
Öka välbefinnandet i skolan
Åse Fagerlund
I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips…
Utkom 29 jun 2021
ISBN 9789127828957
408 kr
Främja närvaro
Malin Gren Landell
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga,…
Utkom 8 sep 2018
ISBN 9789127822757
332 kr
Barn med överlappande diagnoser
Martin L Kutscher, Ola Jameson, Tony Attwood, Robert R Wolff
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och…
Utkom 9 jun 2016
ISBN 9789127141759
408 kr
Autism och ADHD i skolan
Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren, Malin Reuterswärd
Hur upplever elever med autism och adhd egentligen sin skoldag? Kursen hjälper dig att förstå vilka förmågor som är ojämna hos eleverna, hur det kan ta sig uttryck och framförallt hur du kan anpassa…
Utkom 12 okt 2018
ISBN 9789127824003
824 kr
Autism och ADHD i fritidshemmet
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund
Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera…
Utkom 12 jun 2020
ISBN 9789127827288
325 kr
Autism och ADHD i gymnasiet
David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund
Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar…
Utkom 12 aug 2019
ISBN 9789127824683
325 kr
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning
Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren, Lena W. Henrikson
Hur ser vi till att alla som studerar i vuxen ålder får en chans att lyckas i sina studier? Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler…
Utkom 7 maj 2021
ISBN 9789127829121
340 kr
Utbildning och undervisning i särskolan
Kerstin Göransson, Kristina Szönyi, Magnus Tideman
Forskningsbaserad kunskap om särskolan är en bristvara som denna antologi, Utbildning och undervisning i särskolan, råder bot på. Med utgångspunkt i lärares och elevers erfarenheter och perspektiv presenteras…
Utkom 28 jan 2021
ISBN 9789127827653
395 kr
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Johanna Lundqvist
Den här boken handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma…
Utkom 9 mar 2018
ISBN 9789127819115
377 kr
Hot och våld i skolvardagen
Ylva Odenbring, Thomas Johansson
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?
Utkom 14 okt 2019
ISBN 9789127825390
236 kr
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 26 sep 2020
ISBN 9789127828124
Socialt och emotionellt lärande
Lars Löwenborg, Tina Palm
För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella…
Utkom 17 jun 2019
ISBN 9789127824324
370 kr
Input Assisterande teknik och lärverktyg
Erica Eklöf, Johanna Kristensson
Boken innehåller en genomgång av hur du som lärare kan arbeta med assisterande teknik och lärverktyg tillsammans med alla dina elever - oavsett var de befinner sig i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Därmed…
Utkom 8 apr 2021
ISBN 9789127460072
399 kr
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Helene Wallerstedt
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka…
Utkom 29 mar 2019
ISBN 9789127453821
132 kr
Lärpocket Elever med särskild begåvning
Eva Pettersson
I denna bok kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever med särskild begåvning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är…
Utkom 10 apr 2017
ISBN 9789127449008
132 kr
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Gunilla Carlsson Kendall
Antalet barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD blir allt fler. Men vad är ADHD och hur kan det ta sig uttryck? Om det berättar bokens författare på ett konkret och enkelt sätt. Boken ger även tips på användbara strategier som underlättar…
Utkom 28 dec 2012
ISBN 9789127429598
132 kr
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Gunilla Carlsson Kendall
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Boken tar upp hur dessa svårigheter kan te sig, vad man kan göra…
Utkom 15 aug 2015
ISBN 9789127442139
132 kr

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Förläggare, akademisk pedagogik
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningsansvarig
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
☎ 08-453 87 18

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!