Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare

Hej och välkommen till vår samlingsplats för kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet! Här hittar du sådant du kan ha nytta och glädje av i din yrkesroll, som aktuella böcker och onlinekurser, erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare.

Pedagogikwebben utgår från ett antal teman under året och till dessa teman kopplar vi ett bokerbjudande och ett boktips som förhoppningsvis kan inspirera till diskussion eller bokcirkel i arbetslaget. Just nu är temat Ledarskap och studiero

Boka författare som föreläser
Klicka här
Förskola
Klicka här
Grundskola och gymnasium
Klicka här
Högskola och universitet
Klicka här

Aktuella böcker

Relationellt ledarskap i klassrummet
267 kr
Utmärkt ledarskap i skolan
438 kr
Sociala relationer i fritidshem
297 kr
Specialpedagogik för lärare
297 kr
Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
297 kr
Autism och ADHD i fritidshemmet
319 kr
Prata med barn om klimatet
208 kr
Att leda skolor med stöd i forskning
482 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
414 kr
Rum i förskolan
295 kr
Psykisk hälsa i skolan
304 kr
Beteendeproblem i skolan
267 kr
Supermetoderna
288 kr
Relationellt ledarskap i klassrummet
Åsa Hirsh
I Relationellt ledarskap i klassrummet tar Åsa Hirsh ett helhetsgrepp kring vad som kännetecknar lärare och undervisning som får elever att lära sig, utvecklas och trivas i skolan. Författaren har identifierat…
Utkom 28 aug 2020
ISBN 9789127827936
267 kr
Utmärkt ledarskap i skolan
Jan Håkansson, Daniel Sundberg
Runt om i världen har ett nytt fjärde generationens paradigmkring skolförbättring gett forskningsresultat medstor potential för ökad måluppfyllelse. Vissa avtryck börjar nu ta form i svenska skolor, men ännu har inga större resultatförbättringar…
Utkom 6 okt 2018
ISBN 9789127823204
438 kr
Sociala relationer i fritidshem
Lina Lago, Helene Elvstrand
Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv och boken vänder sig…
Utkom 8 mar 2021
ISBN 9789127825376
297 kr
Specialpedagogik för lärare
Mara Allodi Westling
Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja…
Utkom 2 feb 2021
ISBN 9789127827318
297 kr
Tydlighet, ledarskap & uppmuntran
Peter Karlsson
Vill du veta hur du på ett systematiskt och forskningsbaserat sätt kan arbeta för att skapa ordning, studiero och ett inkluderande undervisningsklimat i din klass och på din skola? I så fall är Tydlighet, ledarskap…
Utkom 21 dec 2020
ISBN 9789127829022
297 kr
Autism och ADHD i fritidshemmet
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund
Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera…
Utkom 12 jun 2020
ISBN 9789127827288
319 kr
Prata med barn om klimatet
Frida Berry Eklund
Prata med barn om klimatet är den första boken i sitt slag som på ett konkret och tillgängligt sätt beskriver hur föräldrar och lärare kan prata med klimatoroliga barn från…
Utkom 7 dec 2020
ISBN 9789127828681
208 kr
Att leda skolor med stöd i forskning
Niclas Rönnström, Olof Johansson
Skolledare har ett komplext arbete som idag utsätts för allt högre krav på resultat, kvalitet och ständig förbättring. Verksamheten i skolan ska dessutom vila på vetenskaplig grund och beprövad…
Utkom 20 aug 2018
ISBN 9789127819528
482 kr
Pedagogiskt ledarskap i förskolan
Magnus Erlandsson, Bim Riddersporre
Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra, utmanande och berikande uppdrag. Genom många…
Utkom 16 jan 2018
ISBN 9789127819559
414 kr
Rum i förskolan
Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer, Karin Saler, Malin Lindberg, Jens Engman, Anne Lillvist
Rummet påverkar hur det kan användas och därmed sätter det ramarna för såväl pedagogernas arbetssätt som barnens lek och känsla av delaktighet. Men väldigt lite vägledning finns om hur rum kan…
Utkom 16 nov 2020
ISBN 9789127827943
295 kr
Psykisk hälsa i skolan
Kristina Bähr
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på…
Utkom 14 mar 2020
ISBN 9789127827158
304 kr
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 21 sep 2020
ISBN 9789127828117
267 kr
Supermetoderna
Maria Sundén Jelmini
De finns. Supermetoderna som hjälper ditt barn att lyckas i skolan. En handfull strategier vars överlägsna effekt bevisats i flertalet studier. De får ditt barn att lära sig mer och minnas längre, utan att det tar mer…
Utkom 12 dec 2019
ISBN 9789127825055
288 kr

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Projektledare redaktionen
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Therese Pietilä

Kund- och säljansvarig
therese.pietila@nok.se
☎ 08-453 86 88

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!