Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog

TEMA | ELEVHÄLSA OCH SPECIALPEDAGOGIK

Välkommen till Pedagogikwebben! Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån temat Elevhälsa och specialpedagogik hittar du här tips på böcker och poddlyssning, förmånliga bokerbjudanden och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare. 

Aktuella böcker på temat ELEVHÄLSA & SPECIALPEDAGOGIK

Specialpedagogik för lärare
Studiestrategier i gymnasiet
Specialpedagogik och funktionsvariationer
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Tröstebok för dig som är deppig
Öka välbefinnandet i skolan
Psykisk hälsa i skolan
Autism och ADHD i skolan
Autism och ADHD i fritidshemmet
Autism och ADHD i gymnasiet
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning
Ångest för alla
Hantera, utvärdera och förändra
Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna
Vänskap, skola, familjeliv
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Essence
Socialt och emotionellt lärande
Främja närvaro
Från beteendeproblem till livskvalitet
Autismhandboken
ADHD-hjälpen
Haja ADHD
Hot och våld i skolvardagen
Beteendeproblem i skolan
Positivt beteendestöd i omsorg och skola
Få familjen att funka
Svart bälte i föräldraskap
Specialpedagogik för lärare
Mara Westling Allodi
Kursboken Specialpedagogik för lärare riktar sig till alla lärarstuderande men passar även på specialpedagog- och speciallärarprogram. Boken  speglar kärnan i läraruppdraget, att stödja…
Utkom 2 feb 2021
ISBN 9789127827318
Studiestrategier i gymnasiet
Diana Storvik, Heidi Wåxberg
Studiestrategier i gymnasiet presenterar konkreta verktyg som är lätta att komma i gång med – verktyg som både rustar eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta…
Utkom 27 maj 2022
ISBN 9789127461628
Specialpedagogik och funktionsvariationer
Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson
Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv.
Utkom 8 nov 2019
ISBN 9789127827486
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus
Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa…
Utkom 22 apr 2021
ISBN 9789127827622
Tröstebok för dig som är deppig
Elsa Janni, Joanna Rubin Dranger
Tröstebok för dig som är deppig är till tröst när nattsvarta tankar plågar dig och ångesten river. Det är inte en självhjälpsbok, utan ett komplement till din psykologiska och medicinska…
Utkom 10 feb 2023
ISBN 9789127462274
Öka välbefinnandet i skolan
Åse Fagerlund
I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips…
Utkom 29 jun 2021
ISBN 9789127828957
Psykisk hälsa i skolan
Kristina Bähr
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på…
Utkom 14 mar 2020
ISBN 9789127827158
Autism och ADHD i skolan
Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren, Malin Reuterswärd
Autism och ADHD i skolan och tydliggörande pedagogik I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför…
Utkom 23 sep 2017
ISBN 9789127819047
Autism och ADHD i fritidshemmet
Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund
Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera…
Utkom 12 jun 2020
ISBN 9789127827288
Autism och ADHD i gymnasiet
David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund
Boken Autism och ADHD i gymnasiet förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar…
Utkom 12 aug 2019
ISBN 9789127824683
Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning
Annelie Karlsson, David Edfelt, Ann Lindgren, Lena W. Henrikson
Hur ser vi till att alla som studerar i vuxen ålder får en chans att lyckas i sina studier? Tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning visar hur lärmiljön och undervisningen kan anpassas för att göra fler…
Utkom 7 maj 2021
ISBN 9789127829121
Ångest för alla
Sandra Ringarp, Marie Tillman
Relationer, klimatet, kroppen, skolan, sociala medier, framtiden, livet – det finns mycket som kan väcka ångest. Ångest kan kännas som allt från ett fladder i magen till full panik eller en tung stickig filt som…
Utkom 5 sep 2022
ISBN 9789127461444
Hantera, utvärdera och förändra
Bo Hejlskov Elvén, Anna Sjölund
Äntligen kombineras verktyg från lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor: hantera, utvärdera och förändra. Alla dessa metoder måste samspela och ha samma…
Utkom 25 aug 2018
ISBN 9789127823303
Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna
Lotta Borg Skoglund
Vi missar flickorna med adhd när vi letar efter symtom som är vanligare hos pojkar. Flickor och unga kvinnor får inte heller lika effektiv behandling eftersom de flesta läkemedelsstudier på preparat och doser är…
Utkom 6 mar 2020
ISBN 9789127827882
Vänskap, skola, familjeliv
Anna Backman, Bella Berg, Malin Bruhn, Anna Fridell, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Tobias Rasmussen, Charlotte Scocco, Ola Stadig, Dag Strömberg, Christina Tysk, Klara Wenneborg, Lilja Åsberg, Johanna Arpiainen
Vänskap, skola, familjeliv: anpassningar och färdigheter för barn med autism är skriven för dig som har ett barn med autism och vill få tips som underlättar vardagen och hjälper barnet att lära sig nya,…
Utkom 30 maj 2022
ISBN 9789127460751
Tidiga insatser och barns utbildningsvägar
Johanna Lundqvist
Den här boken handlar om tidiga insatser till barn och elever i behov av extra stöd. Författaren beskriver flera alternativa utbildningsvägar från förskolan till skolan. Hon presenterar också en specialpedagogisk begreppsapparat som yrkesverksamma…
Utkom 9 mar 2018
ISBN 9789127819115
Essence
Christopher Gillberg
Christopher Gillberg är upphovsman till ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Det är ett paraplybegrepp som betonar den stora överlappningen mellan utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska…
Utkom 7 apr 2018
ISBN 9789127823280
Socialt och emotionellt lärande
Lars Löwenborg, Tina Palm
För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella…
Utkom 17 jun 2019
ISBN 9789127824324
Främja närvaro
Malin Gren Landell
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga,…
Utkom 8 sep 2018
ISBN 9789127822757
Från beteendeproblem till livskvalitet
Marie Grafström, Camilla Kallenbäck
Vid beteendeproblem finns det sällan snabba lösningar och bara ett enkelt svar. Vi behöver stanna upp och ta reda på varför problemen uppstår och hitta långsiktiga åtgärder för både personen och omgivningen. Denna praktiska handbok är skriven…
Utkom 25 aug 2018
ISBN 9789127822559
Autismhandboken
Katarina A. Sörngård
"'Autismhandboken riktar sig till dig som är vuxen och har autism eller autistiska drag. Den ger dig viktig kunskap om autism och presenterar konkreta strategier med vars hjälp du kanutveckla din kommunikationunderlätta relationer be om hjälp minska…
Utkom 18 aug 2018
ISBN 9789127819443
ADHD-hjälpen
Katarina A. Sörngård
Har du svårt att få livet att gå ihop? Glömmer och missar du möten du skulle ha gått på? Blir du för arg, för uppvarvad eller för ledsen och saknar en inre balans? Adhd-hjälpen ger dig konkreta strategier för att få vardagen att fungera. Du får öva…
Utkom 1 dec 2014
ISBN 9789127137011
Haja ADHD
Björn Roslund
Haja ADHD tar med dig på en spännande och initierad djupdykning i, inte bara hur det är vid ADHD, utan också varför. Varför har personer med ADHD så svårt för att njuta av framtida segrar, och på vilket sätt hänger det ihop med…
Utkom 26 maj 2018
ISBN 9789127819078
Hot och våld i skolvardagen
Ylva Odenbring, Thomas Johansson
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?
Utkom 14 okt 2019
ISBN 9789127825390
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 26 sep 2020
ISBN 9789127828124
Positivt beteendestöd i omsorg och skola
Peter Karlsson
"'Den här boken ger en introduktion till positivt beteendestöd (PBS)
Utkom 25 aug 2018
ISBN 9789127137370
Få familjen att funka
David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund
Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå…
Utkom 25 jan 2021
ISBN 9789127829145
Svart bälte i föräldraskap
Lotta Borg Skoglund, Martina Nelson
Oroar du dig för att ditt barn har svårt med kompisar? Kanske vill ditt barn inte gå till skolan? Eller sitter bara framför datorn? Den här boken visar på möjligheter och strategier för att…
Utkom 20 aug 2021
ISBN 9789127829190

Har du frågor om våra böcker och onlinekurser eller en idé du vill dela?
Kontakta gärna någon av oss. 

Har du frågor om våra böcker och onlinekurser eller en idé du vill dela?
Kontakta gärna någon av oss. 

Gerda Lundberg

Förläggare, akademisk pedagogik
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Pontus Kipowski

Kundansvarig Högskola/Universitet/Företag
pontus.kipowski@nok.se
Mobil: 073-675 54 74

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!