Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pedagogikwebben

Kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare och pedagog

TEMA | FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA I SKOLAN

Välkommen till Pedagogikwebben! Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån olika teman under året hittar du aktuella böcker och onlinekurser, förmånliga erbjudanden, läs- och lyssningstips, intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande författare. Just nu och under september månad är temat Fysisk och psykisk hälsa i skolan

Aktuella böcker

Psykisk hälsa i skolan
304 kr
Hot och våld i skolvardagen
230 kr
Främja närvaro
325 kr
Beteendeproblem i skolan
190 kr
Få familjen att funka
169 kr
Orolig och blyg i skolan
384 kr
Öka välbefinnandet i skolan
399 kr
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
132 kr
Lärpocket Klara skolan
132 kr
Psykisk hälsa i skolan
Kristina Bähr
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på…
Utkom 14 mar 2020
ISBN 9789127827158
304 kr
Hot och våld i skolvardagen
Ylva Odenbring, Thomas Johansson
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?
Utkom 14 okt 2019
ISBN 9789127825390
230 kr
Främja närvaro
Malin Gren Landell
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga,…
Utkom 8 sep 2018
ISBN 9789127822757
325 kr
Beteendeproblem i skolan
Bo Hejlskov Elvén
Konflikter och beteendeproblem kan hindra lärares arbete och elevernas inlärning. Förhållningssättet lågaffektivt bemötande, som bland annat handlar om att anpassa krav samt att hantera konflikter och våld,…
Utkom 26 sep 2020
ISBN 9789127828124
Få familjen att funka
David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund
Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå…
Utkom 25 jan 2021
ISBN 9789127829152
Orolig och blyg i skolan
Malin Gren Landell
I boken Orolig och blyg i skolan ger psykologen Malin Gren Landell många konkreta råd om hur man som pedagog kan förhålla sig till och bemöta blyga och oroliga barn i skolan. I varje klassrum sitter elever som känner…
Utkom 27 nov 2020
ISBN 9789127828452
384 kr
Öka välbefinnandet i skolan
Åse Fagerlund
I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips…
Utkom 29 jun 2021
ISBN 9789127828957
399 kr
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Helene Wallerstedt
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka…
Utkom 29 mar 2019
ISBN 9789127453821
132 kr
Lärpocket Klara skolan
Fredrik Wastesson
Hjälp ditt barn att klara skolan beskriver hur du som förälder, lärare eller annan vuxen kan finnas med och vägleda din tonåring genom skoltiden.
Utkom 26 jun 2008
ISBN 9789127413061
132 kr

Har du frågor om våra böcker eller onlinekurser? Eller en idé du vill dela med oss?

Gerda Lundberg

Projektledare redaktionen
gerda.lundberg@nok.se
☎ 08-453 87 32

Niklas Gårdfeldt Leavy

Utgivningsansvarig
niklas.gardfeldtleavy@nok.se
☎ 08-453 87 18

Följ oss för nyheter, boktips och tävlingar!