Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Psykos

Förstå, bemöta, behandla

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Läs mer...
Psykos Psykos
Psykos

Psykos

ISBN 9789127829473
Utkom 22 oktober 2023
ISBN
9789127829473
Typ
Inbunden
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Psykos beskriver psykossymtom, psykosens faser och schizofreni. Den tar även upp hur man skiljer schizofreni från andra tillstånd där psykossymtom kan förekomma som substansbruk, bipolaritet, autism och personlighetssyndrom. Författarna berättar hur en psykosutredning går till, hur man pratar med patienten om diagnosen och hur sjukdomsinsikten ofta fluktuerar. De tar även upp tidiga insatser, alliansskapande, psykoedukation, sociala insatser och stöd till anhöriga. Läsaren får även en beskrivning av psykologisk behandling utifrån kbt vid psykos och schizofreni; dels anpassningar för att patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen, dels hur man arbetar med samsjukliga tillstånd och interventioner för hallucinationer, vanföreställningar och negativa symtom.

Björn Mikael Nilsson bidrar med kapitel om medicinsk behandling respektive tvångsvård. Han är med.dr och överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med mångårig erfarenhet av arbete med psykossjukdom.

Psykos är skriven för studerande och verksamma inom primärvård, psykiatri, beroendevård samt för personal på boenden och kommunala verksamheter.

Vad beror psykos på? Hur frågar man om psykotiska upplevelser? Kan man skapa allians med en person som saknar sjukdomsinsikt? Hur lägger man upp en psykologisk behandling?

Psykos beskriver psykossymtom, psykosens faser och schizofreni. Den tar även upp hur man skiljer schizofreni från andra tillstånd där psykossymtom kan förekomma som substansbruk, bipolaritet, autism och personlighetssyndrom. Författarna berättar hur en psykosutredning går till, hur man pratar med patienten om diagnosen och hur sjukdomsinsikten ofta fluktuerar. De tar även upp tidiga insatser, alliansskapande, psykoedukation, sociala insatser och stöd till anhöriga. Läsaren får även en beskrivning av psykologisk behandling utifrån kbt vid psykos och schizofreni; dels anpassningar för att patienten ska kunna tillgodogöra sig behandlingen, dels hur man arbetar med samsjukliga tillstånd och interventioner för hallucinationer, vanföreställningar och negativa symtom.

Björn Mikael Nilsson bidrar med kapitel om medicinsk behandling respektive tvångsvård. Han är med.dr och överläkare i psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, med mångårig erfarenhet av arbete med psykossjukdom.

Psykos är skriven för studerande och verksamma inom primärvård, psykiatri, beroendevård samt för personal på boenden och kommunala verksamheter.

Med stor förståelse, omtanke och respekt får läsaren en insikt i betydelsefulla förhållningssätt och bemötanden. Bokens 400 sidor har lättfattligt innehåll som förmedlar kunskap om kvalificerad behandling och inger hopp. Helhetsbetyg: 5/5. Margareta Fridstjerna, BTJ-häftet nr 21, 2023