Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Neuroticism

Ett nytt perspektiv på emotionella problem och deras behandling

En enskild faktor ökar markant risken för att utveckla ångest, depression och andra emotionella problem. Denna sårbarhetsfaktor är neuroticism, det vill säga benägenheten att uppleva negativa känslor och att uppfatta tillvaron som fylld av osäkerhet, hot och svåra utmaningar.

Läs mer...
Neuroticism Neuroticism
Neuroticism

Neuroticism

ISBN 9789127462328
Utkom 2 december 2022
ISBN
9789127462328
Typ
Inbunden
Sidantal
350
Du har nått den maximala köpsumman.
Neuroticism Neuroticism
Neuroticism
E-bok (Epub)

Neuroticism

ISBN 9789127462335
Utkom 5 december 2022
ISBN
9789127462335
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
350
Du har nått den maximala köpsumman.

En enskild faktor ökar markant risken för att utveckla ångest, depression och andra emotionella problem. Denna sårbarhetsfaktor är neuroticism, det vill säga benägenheten att uppleva negativa känslor och att uppfatta tillvaron som fylld av osäkerhet, hot och svåra utmaningar.

Författarna redogör grundligt för begreppets historiska rötter samt tar upp modern forskning om personlighet och temperament som förklarar hur neuroticism uppkommer och vidmakthålls. De visar även hur man genom att i psykoterapi fokusera på denna faktor kan ge effektiv hjälp för ett brett spektrum av emotionella problem, i stället för att åtgärda varje tillstånd för sig.

Den svenska utgåvan är fackgranskad av Jonas Ramnerö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och enhetschef vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska institutet, som även har skrivit ett förord.

Sagt om boken:

”Denna banbrytande bok ger förståelse för psykopatologi utifrån temperament och personlighet – som får konsekvenser för utvecklingen av evidensbaserad behandling. Det är ett djärvt, nytt perspektiv, beskrivet på ett sätt som alla skolbildningar kan ta till sig. En mycket läsvärd bok.”
Steven Hayes, professor i psykologi vid University of Nevada, Reno, medgrundare till Acceptance and Commitment Therapy

”Med sin torra prosa, referenstäthet och ofta återkommande sammanfattningar och tillbakablickar är det inte boken man väljer till ett glas vin på fredagskvällen. Läs den i stället med ett alert sinne som en del av arbetsdagen. För läsa bör man – om man är det minsta intresserad av att hänga med i utvecklingen av, och debatten kring, psykologisk diagnostik och behandling. Det här är ett viktigt inlägg i den diskussionen.”
Celia Svedhem, Psykologtidningen nr 8, 2022

Shannon Sauer-Zavala är forskare och lärare vid University of Kentucky samt grundare och verkställande direktör för University of Kentucky Clinic for Emotional Health. Hennes forskning fokuserar på emotionella mekanismer som vidmakthåller psykiska symtom och på att utveckla effektiva behandlingsmetoder. Hon är medskapare till Unified protocol.

David H. Barlow är professor emeritus i psykologi och psykiatri, samt grundare och chef emeritus för Center for Anxiety and Related Disorders vid Boston University. Han har publicerat över 650 vetenskapliga artiklar, otaliga bokkapitel och uppskattade böcker inom psykologisk behandling och forskningsmetodologi samt har mottagit flertalet tunga utmärkelser för sitt värv och sina insatser.

En enskild faktor ökar markant risken för att utveckla ångest, depression och andra emotionella problem. Denna sårbarhetsfaktor är neuroticism, det vill säga benägenheten att uppleva negativa känslor och att uppfatta tillvaron som fylld av osäkerhet, hot och svåra utmaningar.

Författarna redogör grundligt för begreppets historiska rötter samt tar upp modern forskning om personlighet och temperament som förklarar hur neuroticism uppkommer och vidmakthålls. De visar även hur man genom att i psykoterapi fokusera på denna faktor kan ge effektiv hjälp för ett brett spektrum av emotionella problem, i stället för att åtgärda varje tillstånd för sig.

Den svenska utgåvan är fackgranskad av Jonas Ramnerö, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och enhetschef vid Kompetenscentrum för psykoterapi vid Karolinska institutet, som även har skrivit ett förord.

Sagt om boken:

”Denna banbrytande bok ger förståelse för psykopatologi utifrån temperament och personlighet – som får konsekvenser för utvecklingen av evidensbaserad behandling. Det är ett djärvt, nytt perspektiv, beskrivet på ett sätt som alla skolbildningar kan ta till sig. En mycket läsvärd bok.”
Steven Hayes, professor i psykologi vid University of Nevada, Reno, medgrundare till Acceptance and Commitment Therapy

”Med sin torra prosa, referenstäthet och ofta återkommande sammanfattningar och tillbakablickar är det inte boken man väljer till ett glas vin på fredagskvällen. Läs den i stället med ett alert sinne som en del av arbetsdagen. För läsa bör man – om man är det minsta intresserad av att hänga med i utvecklingen av, och debatten kring, psykologisk diagnostik och behandling. Det här är ett viktigt inlägg i den diskussionen.”
Celia Svedhem, Psykologtidningen nr 8, 2022

Shannon Sauer-Zavala är forskare och lärare vid University of Kentucky samt grundare och verkställande direktör för University of Kentucky Clinic for Emotional Health. Hennes forskning fokuserar på emotionella mekanismer som vidmakthåller psykiska symtom och på att utveckla effektiva behandlingsmetoder. Hon är medskapare till Unified protocol.

David H. Barlow är professor emeritus i psykologi och psykiatri, samt grundare och chef emeritus för Center for Anxiety and Related Disorders vid Boston University. Han har publicerat över 650 vetenskapliga artiklar, otaliga bokkapitel och uppskattade böcker inom psykologisk behandling och forskningsmetodologi samt har mottagit flertalet tunga utmärkelser för sitt värv och sina insatser.

Boken är briljant, genomgripande och belyser neuroticism både historiskt, aktuellt och med visioner för framtiden. Helhetsbetyg: 5. Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 5, 2023