Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

När skolan blev en marknad

Trettio år med friskolor

Nu har vi haft en skolmarknad i trettio år och det är dags att utvärdera. Hur gick det till? Hur har det gått? Hur går vi vidare? Det här är en brokig antologi som samlar en mångfald av röster från vitt skilda håll för att belysa och utmana de systemförändrande beslut som kommit att påverka så många el

Läs mer...
När skolan blev en marknad När skolan blev en marknad
När skolan blev en marknad

När skolan blev en marknad

Utkom 9 mars 2022

ISBN
9789127829404
Typ
Häftad
Sidantal
346
Du har nått den maximala köpsumman.

I början av 1990-talet fattades de beslut som ledde till att den svenska sammanhållna grundskolan avskaffades. Det skedde utan utredningar eller remissförfaranden, utan att internationell skolforskning togs tillvara och i det närmaste utan offentlig debatt. Den ersattes av en ny marknadsstyrd och konkurrensinriktad skolpolitik som inget annat demokratiskt land hade prövat. Skolan blev en marknad.

Nu har vi haft en skolmarknad i trettio år och det är dags att utvärdera. Hur gick det till? Hur har det gått? Hur går vi vidare?

Det här är en brokig antologi som samlar en mångfald av röster från vitt skilda håll för att belysa och utmana de systemförändrande beslut som kommit att påverka så många elevers och lärares vardag. Här finns textbidrag från såväl förespråkare som kritiker av reformen, samlade under bokens sju delar:

 • Vad säger beslutsfattare om reformen?
 • Vad säger friskolorna om reformen?
 • Vad säger lärarna och eleverna om reformen?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån historiska perspektiv?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån företagsekonomiska perspektiv?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån sociala perspektiv?
 • Vad säger omvärlden om den svenska friskolereformen?


Antologin har initierats av Nätverket för likvärdig skola och är en viktig läsning för alla som, oavsett ståndpunkt, är eniga om att vi behöver vända den dystra utveckling som inneburit betygsinflation, sämre läskunskaper, ökad psykisk ohälsa bland elever och tilltagande skolsegregation.

”Endast när den pedagogiska diskussionen inser att vi inte längre har en skola för alla, och förstår att livsvillkoren och den sociala verkligheten inte är desamma för alla elever, kan en verklig likvärdighet nås bortom meritokratins skenbara rättvisa.”
Majsa Allelin & Ove Sernhede, kapitel 21

”Erfarenheter från grundskolans införande pekar på betydelsen av långsiktighet och systematik, men också på att stora och djupgående förändringar är möjliga.”
Björn Åstrand, kapitel 24

Per Kornhall är konsult i utbildningsfrågor, författare och debattör. Han har bland annat skrivit böckerna Barnexperimentet, Alla i mål och Omstart för skolans digitalisering.

Sten Svensson är lärare, journalist, skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning.

Majsa Allelin är sociolog, forskare och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Bo Karlsson är utredare, tidigare rektor och verksamhetschef med 40 års erfarenhet av arbete inom skolväsendet.

I början av 1990-talet fattades de beslut som ledde till att den svenska sammanhållna grundskolan avskaffades. Det skedde utan utredningar eller remissförfaranden, utan att internationell skolforskning togs tillvara och i det närmaste utan offentlig debatt. Den ersattes av en ny marknadsstyrd och konkurrensinriktad skolpolitik som inget annat demokratiskt land hade prövat. Skolan blev en marknad.

Nu har vi haft en skolmarknad i trettio år och det är dags att utvärdera. Hur gick det till? Hur har det gått? Hur går vi vidare?

Det här är en brokig antologi som samlar en mångfald av röster från vitt skilda håll för att belysa och utmana de systemförändrande beslut som kommit att påverka så många elevers och lärares vardag. Här finns textbidrag från såväl förespråkare som kritiker av reformen, samlade under bokens sju delar:

 • Vad säger beslutsfattare om reformen?
 • Vad säger friskolorna om reformen?
 • Vad säger lärarna och eleverna om reformen?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån historiska perspektiv?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån företagsekonomiska perspektiv?
 • Vad säger studierna om reformen utifrån sociala perspektiv?
 • Vad säger omvärlden om den svenska friskolereformen?


Antologin har initierats av Nätverket för likvärdig skola och är en viktig läsning för alla som, oavsett ståndpunkt, är eniga om att vi behöver vända den dystra utveckling som inneburit betygsinflation, sämre läskunskaper, ökad psykisk ohälsa bland elever och tilltagande skolsegregation.

”Endast när den pedagogiska diskussionen inser att vi inte längre har en skola för alla, och förstår att livsvillkoren och den sociala verkligheten inte är desamma för alla elever, kan en verklig likvärdighet nås bortom meritokratins skenbara rättvisa.”
Majsa Allelin & Ove Sernhede, kapitel 21

”Erfarenheter från grundskolans införande pekar på betydelsen av långsiktighet och systematik, men också på att stora och djupgående förändringar är möjliga.”
Björn Åstrand, kapitel 24

Per Kornhall är konsult i utbildningsfrågor, författare och debattör. Han har bland annat skrivit böckerna Barnexperimentet, Alla i mål och Omstart för skolans digitalisering.

Sten Svensson är lärare, journalist, skoldebattör och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning.

Majsa Allelin är sociolog, forskare och lektor vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Bo Karlsson är utredare, tidigare rektor och verksamhetschef med 40 års erfarenhet av arbete inom skolväsendet.

Bortsett från de rena debattinslagen från svenska och utländska intressenter, forskare och skoldebattörer är även bokens förklaringar till vad som faktiskt hände före, under och efter reformen värdefull läsning. Linus Björk, BTJ-häftet nr 10, 2022