Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Musik för högstadiet

Musicerande och musikteori i perfekt balans

7-9

Äntligen ett läromedel som balanserar musikämnets alla verktyg och funktioner tillsammans med musicerande och musikskapande, i form av genomtänkta arbetsuppgifter.

Läs mer...
Musik för högstadiet Musik för högstadiet
Musik för högstadiet
Statsbidrag Läromedel
Nyhet

Musik för högstadiet

ISBN 9789127466906
Utkom 18 april 2024
ISBN
9789127466906
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Musik för högstadiet

Skapande och kreativitet

I läromedlet har vi fångat musikämnets hela komplexitet. Texter och rubriker är språkutvecklande och elevnära skrivna. Det gör att innehållet är lätt att ta till sig tillsammans med illustrationer och noggrant utvalda bilder. I slutet av varje delkapitel finns instuderingsfrågor i form av Testa dig själv. Spela instrument och skapa musik är viktiga delar av musikämnet och får egna kapitel i boken.

Kreativa arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna, som avslutar varje kapitel, är inspirerande och kreativa och bygger på en progression, lättare i början och mer utmanande efter hand. I läromedlet finns också större projekt som eleverna kan arbeta med. Här finns det utrymme för improvisation och komposition, och eleverna har möjlighet att kommunicera sina musikaliska tankar.

Struktur, djup och bredd

Sex kapitel för sex terminer gör att bokens upplägg är tydligt. Efter varje kapitel har vi samlat det viktigaste i en sammanfattning, men också diskussionsfrågor i form av Sant eller falskt. Musikhistoria och musik och samhälle är egna kapitel, som ger både bredd och djup tillsammans med bland annat delkapitel om digital produktion av musik.

Musikteori och ordlista

Musikteori, med noter, ackord och rytmer, finns inbakat avsnitten om piano, gitarr och trummor. I slutet av boken har vi också samlat all musikteori en egen uppslagsdel. Där hittar du också en ordlista med de musikaliska begrepp vi tar upp i boken.

 

Fem snabba om innehållet

  • Välbalanserat läromedel med all teori som behövs för musikämnet
  • Tydlig kapitelstruktur som avslutas med Sant eller falskt och sammanfattning
  • Testa dig själv-uppgifter efter varje delkapitel
  • Arbetsuppgifter och elevprojekt efter varje kapitel
  • Intresseväckande, kreativt och inspirerande

Skapande och kreativitet

I läromedlet har vi fångat musikämnets hela komplexitet. Texter och rubriker är språkutvecklande och elevnära skrivna. Det gör att innehållet är lätt att ta till sig tillsammans med illustrationer och noggrant utvalda bilder. I slutet av varje delkapitel finns instuderingsfrågor i form av Testa dig själv. Spela instrument och skapa musik är viktiga delar av musikämnet och får egna kapitel i boken.

Kreativa arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna, som avslutar varje kapitel, är inspirerande och kreativa och bygger på en progression, lättare i början och mer utmanande efter hand. I läromedlet finns också större projekt som eleverna kan arbeta med. Här finns det utrymme för improvisation och komposition, och eleverna har möjlighet att kommunicera sina musikaliska tankar.

Struktur, djup och bredd

Sex kapitel för sex terminer gör att bokens upplägg är tydligt. Efter varje kapitel har vi samlat det viktigaste i en sammanfattning, men också diskussionsfrågor i form av Sant eller falskt. Musikhistoria och musik och samhälle är egna kapitel, som ger både bredd och djup tillsammans med bland annat delkapitel om digital produktion av musik.

Musikteori och ordlista

Musikteori, med noter, ackord och rytmer, finns inbakat avsnitten om piano, gitarr och trummor. I slutet av boken har vi också samlat all musikteori en egen uppslagsdel. Där hittar du också en ordlista med de musikaliska begrepp vi tar upp i boken.

 

Fem snabba om innehållet

  • Välbalanserat läromedel med all teori som behövs för musikämnet
  • Tydlig kapitelstruktur som avslutas med Sant eller falskt och sammanfattning
  • Testa dig själv-uppgifter efter varje delkapitel
  • Arbetsuppgifter och elevprojekt efter varje kapitel
  • Intresseväckande, kreativt och inspirerande