Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Målspråket i klassrummet

En handbok för lärare i moderna språk

I denna handbok hittar du allt som behövs för att du och dina elever ska tala franska, spanska eller tyska i klassrummet redan från start. Boken ger dig de argument som krävs, samt de didaktiska resurser, strategier och konkreta verktyg som behövs för att förverkliga kommunikation på målspråket i klassrummet.

Läs mer...
Input Målspråket i klassrummet Input Målspråket i klassrummet
Input Målspråket i klassrummet

Input Målspråket i klassrummet

Utkom 20 oktober 2021

ISBN
9789127459601
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Målspråket i klassrummet

Att lära sig ett främmande språk kräver mycket input på målspråket, hjälp att förstå det och träning i att använda det. I boken tar författarna upp det språkliga inflödets vikt i språkundervisningen, samt vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns. De presenterar forskningsbaserade argument, didaktiska resurser och strategier, samt konkreta verktyg för att öka kommunikationen med eleverna på målspråket.

För att elever ska våga kommunicera på målspråket krävs en öppen och tillåtandeklassrumskultur och alla inblandade behöver kliva ur sin bekvämlighetszon. Mycket input på målspråket gör det lättare att lära sig ett främmande språk. Dina didaktiska val avgör hur mycket eleverna hör, läser och talar språket i skolan.

Författarna Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra arbetar vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Innehållet riktar sig främst till språklärare i grundskolan och på gymnasiet, samt studenter på lärarutbildningen.

Att lära sig ett främmande språk kräver mycket input på målspråket, hjälp att förstå det och träning i att använda det. I boken tar författarna upp det språkliga inflödets vikt i språkundervisningen, samt vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns. De presenterar forskningsbaserade argument, didaktiska resurser och strategier, samt konkreta verktyg för att öka kommunikationen med eleverna på målspråket.

För att elever ska våga kommunicera på målspråket krävs en öppen och tillåtandeklassrumskultur och alla inblandade behöver kliva ur sin bekvämlighetszon. Mycket input på målspråket gör det lättare att lära sig ett främmande språk. Dina didaktiska val avgör hur mycket eleverna hör, läser och talar språket i skolan.

Författarna Birgitta Hellqvist och Nicolas Manuguerra arbetar vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Innehållet riktar sig främst till språklärare i grundskolan och på gymnasiet, samt studenter på lärarutbildningen.

Målspråket i klassrummet är en utmärkt handbok för lärare i moderna språk som vill maximera målspråksanvändningen i sin undervisning. Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 24, 2021

Hör författarna berätta om boken (22 min)

Hör författarna berätta om boken (22 min)

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Hur maximerar vi målspråket i klassrummet? (45 min)

Hur maximerar vi målspråket i klassrummet? (45 min)

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Birgitta Hellqvist föreläser om vikten av målspråksanvändning och vad vi kan göra för att öka användningen av målspråket i klassrummet.

Birgitta Hellqvist föreläser om vikten av målspråksanvändning och vad vi kan göra för att öka användningen av målspråket i klassrummet.