Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interaktionskort SVA

Kommunikationsträning som passar i förberedelseklassen

Att våga tala och uppnå flyt i kommunikationen kräver omfattande träning. Med interaktionskorten i sva för nybörjare får eleverna värdefull övning i att samtala på svenska, vilket de kommer att ha nytta av både i och utanför skolan.

Läs mer...
Interaktionskort SVA Interaktionskort SVA
Interaktionskort SVA
Övrigt
Kommande

Interaktionskort SVA

ISBN 9789127467699
Utkommer 12 augusti 2024
ISBN
9789127467699
Typ
Övrigt
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Interaktionskort i SVA

Få igång snacket med interaktionskort!

Förmågan att ställa och besvara frågor är en förutsättning för att delta i ett samtal och hålla konversationen i gång. Interaktionskorten består av 90 kort med frågor kopplade till olika teman såsom skola, samhälle och fritid, med mera. Korten är indelade i två nivåer för att passa både nybörjare i språket och de som redan har gått en tid i förberedelseklassen eller på gymnasiets språkintroduktion. Genom att eleverna besvarar frågorna på sin "egen nivå" går det utmärkt att låta elever med varierande förkunskaper arbeta tillsammans.

Genom användningen av korten tränar eleverna inte bara på att uttrycka sig på svenska för olika ändamål, de får också möjlighet att träna på turtagning och uttal. Vid regelbunden användning ger korten förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket underlättar för eleverna att interagera på svenska i olika situationer i och utanför klassrummet.

Med kortleken följer en lärarhandledning med tips på olika aktiviteter.

Sammanfattningsvis:

  • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna stöter på under sin första tid i Sverige och i den svenska skolan.
  • Eleverna får möjlighet att träna på att ställa frågor och formulera egna svar med hjälp av korten.
  • Korten är indelade i olika nivåer för att passa alla elever.
  • Det generösa antalet kort möjliggör arbete på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i olika typer av aktiviteter.
  • Den medföljande lärarhandledningen innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Få igång snacket med interaktionskort!

Förmågan att ställa och besvara frågor är en förutsättning för att delta i ett samtal och hålla konversationen i gång. Interaktionskorten består av 90 kort med frågor kopplade till olika teman såsom skola, samhälle och fritid, med mera. Korten är indelade i två nivåer för att passa både nybörjare i språket och de som redan har gått en tid i förberedelseklassen eller på gymnasiets språkintroduktion. Genom att eleverna besvarar frågorna på sin "egen nivå" går det utmärkt att låta elever med varierande förkunskaper arbeta tillsammans.

Genom användningen av korten tränar eleverna inte bara på att uttrycka sig på svenska för olika ändamål, de får också möjlighet att träna på turtagning och uttal. Vid regelbunden användning ger korten förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket underlättar för eleverna att interagera på svenska i olika situationer i och utanför klassrummet.

Med kortleken följer en lärarhandledning med tips på olika aktiviteter.

Sammanfattningsvis:

  • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna stöter på under sin första tid i Sverige och i den svenska skolan.
  • Eleverna får möjlighet att träna på att ställa frågor och formulera egna svar med hjälp av korten.
  • Korten är indelade i olika nivåer för att passa alla elever.
  • Det generösa antalet kort möjliggör arbete på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i olika typer av aktiviteter.
  • Den medföljande lärarhandledningen innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Tips!

Explicit ordundervisning
- för andraårselever

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända skolelever. Boken Explicit ordundervisning - för andraårselever ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.