Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interaktionskort i Moderna språk Interaktionskort spanska

I kursplanen för Moderna språk står det att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna ställa och svara på frågor är en förutsättning för att kunna delta i ett samtal och hålla konversationen i gång. Det behövs mycket träning för att våga prata och få flyt i kommunikationen. Med interaktionskorten i spanska får eleverna viktig träning i att samtala på målspråket vilket de kommer att ha nytta av länge.

Läs mer...
Interaktionskort spanska åk 6-7 - ¿Qué tal? Interaktionskort spanska åk 6-7 - ¿Qué tal?
Interaktionskort spanska åk 6-7 - ¿Qué tal?
Övrigt

Interaktionskort spanska åk 6-7 - ¿Qué tal?

ISBN 9789127460201
Utkom 21 september 2021
ISBN
9789127460201
Typ
Övrigt
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.
Interaktionskort spanska åk 8-9 - ¿Qué tal? Interaktionskort spanska åk 8-9 - ¿Qué tal?
Interaktionskort spanska åk 8-9 - ¿Qué tal?
Övrigt

Interaktionskort spanska åk 8-9 - ¿Qué tal?

ISBN 9789127460249
Utkom 21 september 2021
ISBN
9789127460249
Typ
Övrigt
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Interaktionskort spanska

I spanska finns två askar, en för årskurs 6–7 och en för årskurs 8–9. Varje ask innehåller 90 interaktionskort. Korten är uppdelade i två nivåer, nivå 1 och 2. Varje nivå består av 45 kort.

Interaktionskort spanska åk 6–7 - ¿Qué tal?

¿Qué tal? 6–7 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 6 och 7.

 • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de första två åren i språkundervisningen.
 • Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.
 • Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen.
 • Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer.
 • Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 6.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Interaktionskort spanska åk 8-9 – ¿Qué tal?

¿Qué tal? 8-9 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 8 och 9.

 

 • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de sista två åren i språkundervisningen.
 • Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.
 • Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen.
 • Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer.
 • Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 8.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

I spanska finns två askar, en för årskurs 6–7 och en för årskurs 8–9. Varje ask innehåller 90 interaktionskort. Korten är uppdelade i två nivåer, nivå 1 och 2. Varje nivå består av 45 kort.

Interaktionskort spanska åk 6–7 - ¿Qué tal?

¿Qué tal? 6–7 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 6 och 7.

 • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de första två åren i språkundervisningen.
 • Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.
 • Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen.
 • Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer.
 • Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 6.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.

Interaktionskort spanska åk 8-9 – ¿Qué tal?

¿Qué tal? 8-9 innehåller 90 interaktionskort i spanska för årskurs 8 och 9.

 

 • Interaktionskorten innehåller frågor och uppmaningar som eleverna möter under de sista två åren i språkundervisningen.
 • Med hjälp av korten får eleverna träna på att ställa frågor och formulera egna svar.
 • Eleverna får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen.
 • Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa eleverna att interagera på målspråket i andra situationer.
 • Korten är nivåindelade för att man enkelt ska kunna sortera ut de enklare korten för användning i början av årskurs 8.
 • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
 • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med interaktionskorten.