Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Grundläggande principer för undervisning

Grundläggande principer för undervisning är en bok om konsten att undervisa. Utifrån aktuell forskning om lärares kunnande argumenterar bokens författare för fem principer som lärare behöver behärska och utgå från för att bedriva en bra undervisning.

Läs mer...
Grundläggande principer för undervisning Grundläggande principer för undervisning
Grundläggande principer för undervisning

Grundläggande principer för undervisning

ISBN 9789127464841
Utkom 21 december 2023
ISBN
9789127464841
Typ
Inbunden
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.

Grundläggande principer för undervisning är en bok om konsten att undervisa. Utifrån aktuell forskning om lärares kunnande argumenterar bokens författare för fem principer som lärare behöver behärska och utgå från för att bedriva en bra undervisning.

De fem principerna beskrivs ingående genom undervisningsprocessens tre faser: planering, genomförande och utvärdering. Stort fokus läggs på ämnesdidaktik och de didaktiska frågorna, vilka hjälper till att forma mötet mellan lärare, elev och undervisningsinnehåll.

Varje kapitel innehåller reflektionsfrågor som lämpar sig för kollegiala diskussioner och boken avslutas med ett kapitel om undervisnings- och kompetensutveckling, där de fem principerna utgör ett gott underlag för att identifiera vad i undervisningen det är som ska utvecklas.

Kunskap om undervisning är kärnan i lärarprofessionen och gemensam för alla lärare, oavsett ämnesinriktning. Det här är därför en bok som riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta med undervisning.

”För att kunna arbeta med undervisningsutveckling behöver det finnas ett fokus på vad som ska utvecklas. De fem principer för undervisning som vi har presenterat i denna bok utgör just ett sådant underlag.”
Ur kapitel 6

Sagt om boken:

”Det är välskrivet, klart och precist. Författarna arbetar konsekvent utifrån de didaktiska frågorna och grundprinciperna vilket gör boken väl sammanhållen, med flera exempel på undervisningssituationer ifrån olika ämnen. Styrkorna med boken, som riktar sig till alla skolstadier, är fokuset på vikten av att göra en bra planering, att försöka förutse vad elever brukar ha svårigheter med i det aktuella kursinnehållet samt att ta elevernas "inspel" på allvar. Författarna tydliggör syftet: att inrikta sig på den kunskap lärare behöver för att bli skickliga på att undervisa.”
Emma Hertley-Lundberg, BTJ-häftet nr 4, 2024

Anja Thorsten är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen rör relationen mellan undervisning och lärande, svenskdidaktik, undervisningsutvecklande forskning och didaktiskt ledarskap. Anja har mångårig erfarenhet som lärare och av att handleda lärare i grundskolan och gymnasieskolan om undervisningsutveckling.

Joakim Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. Han har undervisat som grundskollärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Hans forskning rör undervisningsutveckling och lärande, med ett särskilt fokus på matematikundervisning samt hur lärare kan stöttas i att genomföra undervisning på ett kvalificerat sätt. Joakim har stor erfarenhet av handledning av lärare i förskolan och grundskolan. 

Grundläggande principer för undervisning är en bok om konsten att undervisa. Utifrån aktuell forskning om lärares kunnande argumenterar bokens författare för fem principer som lärare behöver behärska och utgå från för att bedriva en bra undervisning.

De fem principerna beskrivs ingående genom undervisningsprocessens tre faser: planering, genomförande och utvärdering. Stort fokus läggs på ämnesdidaktik och de didaktiska frågorna, vilka hjälper till att forma mötet mellan lärare, elev och undervisningsinnehåll.

Varje kapitel innehåller reflektionsfrågor som lämpar sig för kollegiala diskussioner och boken avslutas med ett kapitel om undervisnings- och kompetensutveckling, där de fem principerna utgör ett gott underlag för att identifiera vad i undervisningen det är som ska utvecklas.

Kunskap om undervisning är kärnan i lärarprofessionen och gemensam för alla lärare, oavsett ämnesinriktning. Det här är därför en bok som riktar sig till alla som arbetar eller kommer att arbeta med undervisning.

”För att kunna arbeta med undervisningsutveckling behöver det finnas ett fokus på vad som ska utvecklas. De fem principer för undervisning som vi har presenterat i denna bok utgör just ett sådant underlag.”
Ur kapitel 6

Sagt om boken:

”Det är välskrivet, klart och precist. Författarna arbetar konsekvent utifrån de didaktiska frågorna och grundprinciperna vilket gör boken väl sammanhållen, med flera exempel på undervisningssituationer ifrån olika ämnen. Styrkorna med boken, som riktar sig till alla skolstadier, är fokuset på vikten av att göra en bra planering, att försöka förutse vad elever brukar ha svårigheter med i det aktuella kursinnehållet samt att ta elevernas "inspel" på allvar. Författarna tydliggör syftet: att inrikta sig på den kunskap lärare behöver för att bli skickliga på att undervisa.”
Emma Hertley-Lundberg, BTJ-häftet nr 4, 2024

Anja Thorsten är docent i pedagogik vid Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen rör relationen mellan undervisning och lärande, svenskdidaktik, undervisningsutvecklande forskning och didaktiskt ledarskap. Anja har mångårig erfarenhet som lärare och av att handleda lärare i grundskolan och gymnasieskolan om undervisningsutveckling.

Joakim Samuelsson är professor i pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. Han har undervisat som grundskollärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Hans forskning rör undervisningsutveckling och lärande, med ett särskilt fokus på matematikundervisning samt hur lärare kan stöttas i att genomföra undervisning på ett kvalificerat sätt. Joakim har stor erfarenhet av handledning av lärare i förskolan och grundskolan.