Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fysisk aktivitet i förskolan

Förskolan är en samhällsarena som når nästan alla barn, oavsett socioekonomisk tillhörighet, och här finns därför en unik möjlighet att lägga grunden för hälsosamma vanor för fysisk aktivitet tidigt i barndomen. Detta minskar sjukdomsbördan i samhället på sikt, eftersom tidigt introducerade vanor tenderar att bestå genom livet.

Läs mer...
Fysisk aktivitet i förskolan Fysisk aktivitet i förskolan
Fysisk aktivitet i förskolan

Fysisk aktivitet i förskolan

ISBN 9789127461802
Utkom 21 augusti 2023
ISBN
9789127461802
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Den här boken beskriver hur barns rörelsemönster ser ut och vilka faktorer och arbetssätt som påverkar nivån av fysisk aktivitet hos förskolebarn. De fakta som presenteras bygger på en gedigen sammanställning av kunskapsläget och författarens omfattande forskning.

Med konkreta exempel och rekommendationer, utvärderingsformulär och diskussionsfrågor ges förskolepersonal handfasta verktyg att skapa förändring i såväl sitt vardagliga arbete som i sin utomhus- och inomhusmiljö, för att gynna fysisk aktivitet och hälsa hos alla förskolebarn.

Den här boken beskriver hur barns rörelsemönster ser ut och vilka faktorer och arbetssätt som påverkar nivån av fysisk aktivitet hos förskolebarn. De fakta som presenteras bygger på en gedigen sammanställning av kunskapsläget och författarens omfattande forskning.

Med konkreta exempel och rekommendationer, utvärderingsformulär och diskussionsfrågor ges förskolepersonal handfasta verktyg att skapa förändring i såväl sitt vardagliga arbete som i sin utomhus- och inomhusmiljö, för att gynna fysisk aktivitet och hälsa hos alla förskolebarn.

Texten är, trots det vetenskapliga innehållet, enkel och lättläst och ger förskolepersonalen många riktigt bra verktyg som inspirerar till att skapa förändring i förskolans arbetssätt och i miljön både ute och inne. Fysisk aktivitet i förskolan är en bok som verkligen behövs! Helhetsbetyg: 5/5. Maj-Britt Claesson, BTJ-häftet nr 19, 2023
Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 2018