Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

CRAFT behandlingsmanual vid substansbruk

Att arbeta med närstående

Community reinforcement and family training (CRAFT) är en evidensbaserad kognitiv beteendeterapeutisk behandlingsmetod vid substansbruk, som rekommenderas av Socialstyrelsen. I CRAFT arbetar man direkt med partner, syskon, föräldrar, barn eller vänner till personen med ett skadligt bruk av alkohol eller narkotika (som själv avvisar behandling).

Läs mer...
CRAFT behandlingsmanual vid substansbruk CRAFT behandlingsmanual vid substansbruk
CRAFT behandlingsmanual vid substansbruk
Kommande

CRAFT behandlingsmanual vid substansbruk

ISBN 9789127465787
Utkommer 10 juni 2024
ISBN
9789127465787
Typ
Inbunden
Sidantal
300
Du har nått den maximala köpsumman.

Närstående till personer med skadligt bruk av alkohol eller narkotika lider ofta av en ständig oro. Dessutom är det vanligt med social isolering, skam, ekonomisk osäkerhet, kaotisk hemsituation och våld i nära relationer.

Community reinforcement and family training (CRAFT) är en evidensbaserad kognitiv beteendeterapeutisk behandlingsmetod vid substansbruk, som rekommenderas av Socialstyrelsen. I CRAFT arbetar man direkt med partner, syskon, föräldrar, barn eller vänner till personen med ett skadligt bruk av alkohol eller narkotika (som själv avvisar behandling). De närstående får lära sig hur de kan förändra sitt eget beteende för att uppmuntra drogfrihet och undvika att bidra till positiva konsekvenser när den anhöriga använder droger. De närstående lär sig också att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Målet med CRAFT är att få den anhöriga att påbörja behandling – samtidigt som programmet ger alla närstående möjlighet att öka sitt eget välbefinnande.

Denna kompletta behandlingsmanual riktar sig till behandlare. Många exempel och dialoger åskådliggör hantverket. Manualen innehåller också praktiska checklistor, tips på hur man kan undvika vanliga misstag samt de formulär och arbetsblad som behövs för att genomföra behandlingen.

Jane Ellen Smith, fil.dr, är professor i psykologi vid University of New Mexico (UNM). Hon var huvudförfattare till den första CRAFT-manualen 2004.
Robert J. Meyers, fil.dr, är chef för Robert J. Meyers, PhD, and Associates, samt docent emeritus och forskare i psykologi vid UNM, där han främst är knuten till Center on Alcohol, Substance Use And Addictions. Han har utvecklat CRAFT och är en internationellt anlitad talare och utbildare.

Närstående till personer med skadligt bruk av alkohol eller narkotika lider ofta av en ständig oro. Dessutom är det vanligt med social isolering, skam, ekonomisk osäkerhet, kaotisk hemsituation och våld i nära relationer.

Community reinforcement and family training (CRAFT) är en evidensbaserad kognitiv beteendeterapeutisk behandlingsmetod vid substansbruk, som rekommenderas av Socialstyrelsen. I CRAFT arbetar man direkt med partner, syskon, föräldrar, barn eller vänner till personen med ett skadligt bruk av alkohol eller narkotika (som själv avvisar behandling). De närstående får lära sig hur de kan förändra sitt eget beteende för att uppmuntra drogfrihet och undvika att bidra till positiva konsekvenser när den anhöriga använder droger. De närstående lär sig också att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Målet med CRAFT är att få den anhöriga att påbörja behandling – samtidigt som programmet ger alla närstående möjlighet att öka sitt eget välbefinnande.

Denna kompletta behandlingsmanual riktar sig till behandlare. Många exempel och dialoger åskådliggör hantverket. Manualen innehåller också praktiska checklistor, tips på hur man kan undvika vanliga misstag samt de formulär och arbetsblad som behövs för att genomföra behandlingen.

Jane Ellen Smith, fil.dr, är professor i psykologi vid University of New Mexico (UNM). Hon var huvudförfattare till den första CRAFT-manualen 2004.
Robert J. Meyers, fil.dr, är chef för Robert J. Meyers, PhD, and Associates, samt docent emeritus och forskare i psykologi vid UNM, där han främst är knuten till Center on Alcohol, Substance Use And Addictions. Han har utvecklat CRAFT och är en internationellt anlitad talare och utbildare.

Presskontakt

Mia Breitholtz
Marknads- och kommunikationsansvarig psykologi och ledarskap