Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, andra utgåvan

Denna uppdaterade klassiker ger både en teoretisk förståelse för chef- och ledarskap i välfärdsorganisationer och en praktisk vägledning för chefers vardagsarbete, alltifrån förändringsarbete till bemötande av ”krångliga” medarbetare.

Läs mer...
Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, andra utgåvan Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, andra utgåvan
Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, andra utgåvan

Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, andra utgåvan

ISBN 9789127460218
Utkom 4 april 2022
ISBN
9789127460218
Typ
Häftad
Sidantal
335
Du har nått den maximala köpsumman.

Inom välfärdssektorn råder speciella villkor och utmaningar när politiska visioner och beslut ska förverkligas. Samhällets och medborgarnas behov ska tillgodoses av mer eller mindre självgående professioner, där rättigheter och skyldigheter dels regleras av lagar och andra formella styrdokument, dels bevakas av olika tillsynsorgan liksom av massmedia. Hur kan då chefer och andra ledare skapa verksamheter som har patienters, elevers och alla andra brukares bästa i fokus samtidigt som de ska bidra till en hållbar arbetssituation för sin personal – och för sig själva?

Denna uppdaterade klassiker ger både en teoretisk förståelse för chef- och ledarskap i välfärdsorganisationer och en praktisk vägledning för chefers vardagsarbete, alltifrån förändringsarbete till bemötande av ”krångliga” medarbetare.

Boken vänder sig till såväl nuvarande som framtida chefer och ledare. Den lämpar sig väl som kurslitteratur på de högskoleprogram som utbildar välfärdssektorns olika professioner och yrkesgrupper. Likaså har den en given plats på chefs- och ledarskapsutbildningar med inriktning mot välfärdssektorn.

Inom välfärdssektorn råder speciella villkor och utmaningar när politiska visioner och beslut ska förverkligas. Samhällets och medborgarnas behov ska tillgodoses av mer eller mindre självgående professioner, där rättigheter och skyldigheter dels regleras av lagar och andra formella styrdokument, dels bevakas av olika tillsynsorgan liksom av massmedia. Hur kan då chefer och andra ledare skapa verksamheter som har patienters, elevers och alla andra brukares bästa i fokus samtidigt som de ska bidra till en hållbar arbetssituation för sin personal – och för sig själva?

Denna uppdaterade klassiker ger både en teoretisk förståelse för chef- och ledarskap i välfärdsorganisationer och en praktisk vägledning för chefers vardagsarbete, alltifrån förändringsarbete till bemötande av ”krångliga” medarbetare.

Boken vänder sig till såväl nuvarande som framtida chefer och ledare. Den lämpar sig väl som kurslitteratur på de högskoleprogram som utbildar välfärdssektorns olika professioner och yrkesgrupper. Likaså har den en given plats på chefs- och ledarskapsutbildningar med inriktning mot välfärdssektorn.

Sammantaget utgör boken en bred, innehållsrik, gedigen och välskriven genomgång av många olika aspekter på ledarskap. Björn Nilsson, BTJ-häftet nr 10, 2022