Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bild för högstadiet

Bild för högstadiet – det första tryckta bildläromedel som täcker hela den nya kursplanens innehåll. Boken belyser visuell kultur i dess mångfald och innehåller konkreta uppgifter där elever får skapa och tolka visuella uttryck.

Läs mer...
Bild för högstadiet Bild för högstadiet
Bild för högstadiet
Statsbidrag Läromedel

Bild för högstadiet

Utkom 24 maj 2023

ISBN
9789127464407
Typ
Häftad
Sidantal
184
Du har nått den maximala köpsumman.
Bild för högstadiet Lärarhandledning Webb Bild för högstadiet Lärarhandledning Webb
Bild för högstadiet Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel
Nyhet

Bild för högstadiet Lärarhandledning Webb

Utkom 30 november 2023

ISBN
9789127466111
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
Digilär Bild 7-9 Digilär Bild 7-9
Digilär Bild 7-9
Onlineprodukt

Digilär Bild 7-9

Utkom 16 augusti 2021

ISBN
9789127459304
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Bild för högstadiet

  • Bygger på framgångsrika Digilär Bild 7–9 med fokus på visuell kommunikation
  • Klassrumsnära med tydlig struktur som varvar teori, bildanalys och praktiska övningar
  • Kreativa och roliga uppgifter med olika tekniker, material & verktyg
  • Ger eleven användbar kunskap om normer, bildrättigheter, mediebilder, samtida och historisk konst och arkitektur.


Nya kursplaner

Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker hela dess innehåll. Läromedlet har en tydlig struktur för att göra det möjligt att pröva kunskapskraven i kursplanerna flera gånger på många olika sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärarhandledning där förslag på upplägg under alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation

Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära och elevaktivt arbetssätt med fokus på det kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet finns det bildanalysuppgifter, praktiska och sådana som ska tolkas, som ger en god grund för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och delta i samhället på ett visuellt kommunikativt sätt. Det finns även fördjupningsuppgifter kopplat till varje ämnesområde i läromedlet där eleverna kan framställa bilder med hjälp av olika verktyg, tekniker och material.

Text och bild

Texterna som presenterar de övergripande ämnesområden i läromedlet är skrivna på ett intresseväckande och informativt sätt – men fortfarande med bilden i centrum! Texterna innehåller särskilt utvalda betydelsebärande bilder som i flera fall presenteras med hjälp av filmklipp och bildberättelser.

Texterna är korta och kopplar tydligt till de analysuppgifter och fördjupningsuppgifter som finns i läromedlet. De är skrivna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ska stötta alla elever i sin läsning.

  • Bygger på framgångsrika Digilär Bild 7–9 med fokus på visuell kommunikation
  • Klassrumsnära med tydlig struktur som varvar teori, bildanalys och praktiska övningar
  • Kreativa och roliga uppgifter med olika tekniker, material & verktyg
  • Ger eleven användbar kunskap om normer, bildrättigheter, mediebilder, samtida och historisk konst och arkitektur.


Nya kursplaner

Digilär Bild följer de nya kursplanerna för 2022 och täcker hela dess innehåll. Läromedlet har en tydlig struktur för att göra det möjligt att pröva kunskapskraven i kursplanerna flera gånger på många olika sätt. Till läromedlet följer en tydlig lärarhandledning där förslag på upplägg under alla högstadieår ges.

Visuell kommunikation

Läromedlet är uppbyggt kring ett elevnära och elevaktivt arbetssätt med fokus på det kommunikativa: visuell litteracitet. Elever lär sig hur bilder skapas, hur bilder kan tolkas och hur vi kritiskt kan granska bildbudskap.

Till varje ämnesområde i läromedlet finns det bildanalysuppgifter, praktiska och sådana som ska tolkas, som ger en god grund för elever att utveckla sin förmåga att uttrycka åsikter och delta i samhället på ett visuellt kommunikativt sätt. Det finns även fördjupningsuppgifter kopplat till varje ämnesområde i läromedlet där eleverna kan framställa bilder med hjälp av olika verktyg, tekniker och material.

Text och bild

Texterna som presenterar de övergripande ämnesområden i läromedlet är skrivna på ett intresseväckande och informativt sätt – men fortfarande med bilden i centrum! Texterna innehåller särskilt utvalda betydelsebärande bilder som i flera fall presenteras med hjälp av filmklipp och bildberättelser.

Texterna är korta och kopplar tydligt till de analysuppgifter och fördjupningsuppgifter som finns i läromedlet. De är skrivna utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som ska stötta alla elever i sin läsning.