Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Beprövad erfarenhet i skolan

Att lita på ett undflyende begrepp

I Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp presenteras tre perspektiv på beprövad erfarenhet: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Perspektiven ger praktiskt stöd för samtal om och arbete med att skapa eller använda beprövad erfarenhet i skolan.

Läs mer...
Beprövad erfarenhet i skolan Beprövad erfarenhet i skolan
Beprövad erfarenhet i skolan

Beprövad erfarenhet i skolan

ISBN 9789127828995
Utkom 2 mars 2022
ISBN
9789127828995
Typ
Häftad
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.

Sedan 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige vila på kunskap i form av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det har dock visat sig vara svårt att tolka innebörden av begreppen och att realisera kraven på dem. Särskilt svårt är det för kunskapen som ligger utanför det exakta och vetenskapliga – den beprövade erfarenheten.

Huvudfokus i boken är att urskilja olika betydelser av det undflyende begreppet beprövad erfarenhet och vilka konsekvenserna av olika begreppstolkningar blir för skolans verksamhet, men också hur vi kan förhålla oss kritiska till en alltför snäv tolkning av skollagens krav.

I boken presenteras tre perspektiv på beprövad erfarenhet: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Perspektiven ger praktiskt stöd för samtal om och arbete med att skapa eller använda beprövad erfarenhet i skolan. De synliggör också olika former av kunskap som utbildning måste eller de facto vilar på, oavsett vad skollag eller skolmyndigheter anger.

Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp riktar sig till alla yrkesverksamma i skolan, liksom till blivande lärare. Exemplen i boken fokuserar främst på lärares arbete och undervisning, men ämnet lämpar sig också för verksamma på skol- och förvaltningsnivå.

”Sannolikheten för att en viss beforskad eller utprövad metod eller resurs fungerar även i mitt klassrum kan vara relativt hög, men det rör sig om sannolikheter. Inte garantier. Och det är precis här haken finns, om vi börjar lita mer på sannolikheten än vad som verkligen sker i klassrummet. Då riskerar vi helt enkelt att eleverna inte lär sig, för vi har slagit oss till ro och vilar på den vetenskapliga grunden och de dokumenterade utvecklingsarbetena.”
Ur kapitel 4

Sedan 2011 ska hela utbildningssystemet i Sverige vila på kunskap i form av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det har dock visat sig vara svårt att tolka innebörden av begreppen och att realisera kraven på dem. Särskilt svårt är det för kunskapen som ligger utanför det exakta och vetenskapliga – den beprövade erfarenheten.

Huvudfokus i boken är att urskilja olika betydelser av det undflyende begreppet beprövad erfarenhet och vilka konsekvenserna av olika begreppstolkningar blir för skolans verksamhet, men också hur vi kan förhålla oss kritiska till en alltför snäv tolkning av skollagens krav.

I boken presenteras tre perspektiv på beprövad erfarenhet: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Perspektiven ger praktiskt stöd för samtal om och arbete med att skapa eller använda beprövad erfarenhet i skolan. De synliggör också olika former av kunskap som utbildning måste eller de facto vilar på, oavsett vad skollag eller skolmyndigheter anger.

Beprövad erfarenhet i skolan – att lita på ett undflyende begrepp riktar sig till alla yrkesverksamma i skolan, liksom till blivande lärare. Exemplen i boken fokuserar främst på lärares arbete och undervisning, men ämnet lämpar sig också för verksamma på skol- och förvaltningsnivå.

”Sannolikheten för att en viss beforskad eller utprövad metod eller resurs fungerar även i mitt klassrum kan vara relativt hög, men det rör sig om sannolikheter. Inte garantier. Och det är precis här haken finns, om vi börjar lita mer på sannolikheten än vad som verkligen sker i klassrummet. Då riskerar vi helt enkelt att eleverna inte lär sig, för vi har slagit oss till ro och vilar på den vetenskapliga grunden och de dokumenterade utvecklingsarbetena.”
Ur kapitel 4

Författaren, som är lektor i pedagogik, presenterar en konsekvent och värdefull analys av ett ”undflyende begrepp” som beprövad erfarenhet. Helhetsbetyg: 5. Marie Leijon, BTJ-häftet nr 8, 2022