Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att testa barn och ungdomar, 2 utg.

Om testmetoder i psykologiska utredningar

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Läs mer...
Att testa barn och ungdomar, 2 utg. Att testa barn och ungdomar, 2 utg.
Att testa barn och ungdomar, 2 utg.

Att testa barn och ungdomar, 2 utg.

ISBN 9789127823846
Utkom 21 april 2021
ISBN
9789127823846
Typ
Inbunden
Sidantal
320
Du har nått den maximala köpsumman.

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Utifrån sina djupa teoretiska kunskaper och mångåriga erfarenhet förklarar författarna när det kan vara aktuellt med psykologisk testning och går igenom relevant psykometri samt hur man väljer test. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest. Läsaren får råd kring den praktiska testsituationen, hur man kan öva och hur man återger utredningsresultat, både i skriftliga utlåtanden och samtal. Ett kapitel ägnas åt testning av barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Boken innehåller rikligt med illustrativa exempel.

Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn och att testresultat måste vägas samman med all annan information om barnet – och framför allt kopplas till relevanta insatser.

Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och utbildningar inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykologer samt andra som vill lära sig mer om testning och utredning av barn och unga.

Sagt om boken:

"Här finns en tydlig struktur och en gedigen överblick av testteori, praktik och utlåtande. Testning sätts in i ett större sammanhang av bedömning och behandling. […] Boken kan varmt rekommenderas för dem med intresse av neuropsykologisk testning, i synnerhet studenter på psykologprogrammet och yrkesverksamma psykologer."
Hanna Troëng, BTJ-häftet nr 13, 2021

"Sammanfattningsvis är även den andra upplagan en god grundbok för att väcka intresse för det utmanande men roliga detektivarbete utredning av barn och unga kan vara. Den ger en god och bred, nyanserad bas i ämnet men påminner även mig som nu gjort ett antal år med psykologiska utredningar att inte tappa fotfästet från grundbultarna."
Anette Michel Sandström, leg. psykolog, Sveriges Neuropsykologers Förening

Att testa barn och ungdomar är en grundbok i psykologisk testning och utredning, nu reviderad i en andra utgåva.

Utifrån sina djupa teoretiska kunskaper och mångåriga erfarenhet förklarar författarna när det kan vara aktuellt med psykologisk testning och går igenom relevant psykometri samt hur man väljer test. Ett uppdaterat urval av test presenteras: utvecklings- och begåvningstest, specifika funktionstest, skattningsskalor och personlighetstest. Läsaren får råd kring den praktiska testsituationen, hur man kan öva och hur man återger utredningsresultat, både i skriftliga utlåtanden och samtal. Ett kapitel ägnas åt testning av barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Boken innehåller rikligt med illustrativa exempel.

Genomgående förespråkar författarna en helhetssyn och att testresultat måste vägas samman med all annan information om barnet – och framför allt kopplas till relevanta insatser.

Boken riktar sig till studerande på psykologprogrammet och utbildningar inom neuropsykologisk testning, till yrkesverksamma psykologer samt andra som vill lära sig mer om testning och utredning av barn och unga.

Sagt om boken:

"Här finns en tydlig struktur och en gedigen överblick av testteori, praktik och utlåtande. Testning sätts in i ett större sammanhang av bedömning och behandling. […] Boken kan varmt rekommenderas för dem med intresse av neuropsykologisk testning, i synnerhet studenter på psykologprogrammet och yrkesverksamma psykologer."
Hanna Troëng, BTJ-häftet nr 13, 2021

"Sammanfattningsvis är även den andra upplagan en god grundbok för att väcka intresse för det utmanande men roliga detektivarbete utredning av barn och unga kan vara. Den ger en god och bred, nyanserad bas i ämnet men påminner även mig som nu gjort ett antal år med psykologiska utredningar att inte tappa fotfästet från grundbultarna."
Anette Michel Sandström, leg. psykolog, Sveriges Neuropsykologers Förening