Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interaktionskort för sfi

Interaktionskorten för sfi innehåller frågor och uppmaningar med ämnesinnehåll som studenterna möter i språkundervisningen i Kurs B, C och D på framför allt studieväg 2. Med hjälp av korten får studenterna träna på att ställa frågor och formulera egna svar genom att berätta, beskriva, motivera och argumentera.

Läs mer...
Interaktionskort för SFI B Interaktionskort för SFI B
Interaktionskort för SFI B
Övrigt

Interaktionskort för Sfi B

ISBN 9789127461505
Utkom 23 mars 2022
ISBN
9789127461505
Typ
Övrigt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
Interaktionskort för SFI C Interaktionskort för SFI C
Interaktionskort för SFI C
Övrigt

Interaktionskort för Sfi C

ISBN 9789127461512
Utkom 23 mars 2022
ISBN
9789127461512
Typ
Övrigt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
Interaktionskort för SFI D Interaktionskort för SFI D
Interaktionskort för SFI D
Övrigt

Interaktionskort för Sfi D

ISBN 9789127461529
Utkom 23 mars 2022
ISBN
9789127461529
Typ
Övrigt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Interaktionskort för sfi

Interaktionskorten möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen. Med hjälp av korten får studenterna inte bara träna på att uttrycka sig på svenska för olika syften, de får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa studenterna att interagera på svenska i andra situationer.

Kort om Interaktionskorten för sfi:

  • Interaktionskorten består av 3 askar, en för varje kurs: B, C och D.
  • Varje ask innehåller 90 interaktionskort som är indelade i två nivåer.
  • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, eller grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
  • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med korten.

        

Interaktionskorten möjliggör en allsidig träning av den muntliga kommunikationen. Med hjälp av korten får studenterna inte bara träna på att uttrycka sig på svenska för olika syften, de får även möjlighet att träna på turtagning, uttal och att hålla i gång konversationen. Korten ger också förutsättningar att automatisera språkanvändningen, vilket kommer hjälpa studenterna att interagera på svenska i andra situationer.

Kort om Interaktionskorten för sfi:

  • Interaktionskorten består av 3 askar, en för varje kurs: B, C och D.
  • Varje ask innehåller 90 interaktionskort som är indelade i två nivåer.
  • Mängden kort gör det möjligt att arbeta på individ-, par-, eller grupp- eller klassnivå i flera olika typer av aktiviteter.
  • Med kortleken följer en lärarhandledning som innehåller många tips på hur man kan arbeta med korten.