Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Utmanande frågeställningar

- fördjupa och vässa dina elevers lärande

Att kunna ställa effektiva frågor är en nyckel till god undervisning och elevers lärande. Till stöd i det arbetet presenteras här en grundläggande, strategisk tankegång tillsammans med modeller, verktyg, exempel och övningar för att bygga upp din expertis och erfarenhet av att använda frågeställningar som ett självklart lärandeverktyg.

Läs mer...
Utmanande frågeställningar Utmanande frågeställningar
Utmanande frågeställningar

Utmanande frågeställningar

Utkom 18 november 2021

ISBN
9789127817807
Typ
Häftad
Sidantal
264
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa förhållningssätten och strategierna för att med hjälp av frågesekvenser väcka nyfikenhet och knuffa eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse för att ta sig upp ur ”gropen” och därmed lösa den kognitiva konflikten. Det handlar om att med hjälp av frågeställningar underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till verklig förståelse.

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan som vill utnyttja undervisningspotentialen i utmanande frågeställningar.

Sagt om boken:

"Det är en mycket konkret handbok för lärare som vill utveckla sin metodik i klassrummet. [...] Upplägget har en pedagogisk design med en klar och tydlig disposition och med återblickar och reflektionsavsnitt efter varje kapitel. [...] Här får man handfast vägledning i hur man kan träna på att starta levande diskussioner i klassrummet som utvecklar och utmanar eleverna, utan att behöva prata så mycket själv. Här finns också många tips på kreativa aktiviteter. En mycket användbar bok för alla pedagoger som vill utveckla sin lärarroll. Helhetsbetyg: 5."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 3, 2022

Utmanande frågeställningar går på djupet med hur sekvenser av frågor målmedvetet kan byggas upp och användas i undervisningen för att visa på samband, koppla samman begrepp eller företeelser och knyta förkunskaper till ett nytt, fördjupat lärande. Här sammanfattas de bästa förhållningssätten och strategierna för att med hjälp av frågesekvenser väcka nyfikenhet och knuffa eleverna ut ur sin kognitiva komfortzon, ner i den så kallade lärandegropen. Väl där blir de tvungna att söka en ny kunskapsnivå eller utökad förståelse för att ta sig upp ur ”gropen” och därmed lösa den kognitiva konflikten. Det handlar om att med hjälp av frågeställningar underlätta för eleverna att gå ifrån kunskap till verklig förståelse.

Boken vänder sig till alla lärare i grund- och gymnasieskolan som vill utnyttja undervisningspotentialen i utmanande frågeställningar.

Sagt om boken:

"Det är en mycket konkret handbok för lärare som vill utveckla sin metodik i klassrummet. [...] Upplägget har en pedagogisk design med en klar och tydlig disposition och med återblickar och reflektionsavsnitt efter varje kapitel. [...] Här får man handfast vägledning i hur man kan träna på att starta levande diskussioner i klassrummet som utvecklar och utmanar eleverna, utan att behöva prata så mycket själv. Här finns också många tips på kreativa aktiviteter. En mycket användbar bok för alla pedagoger som vill utveckla sin lärarroll. Helhetsbetyg: 5."
Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 3, 2022

Martin Renton berättar om sin bok Utmanande frågeställningar

Martin Renton berättar om sin bok Utmanande frågeställningar

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Renton ger oss nya väl beprövade insikter om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av frågeställningar i klassrummet. Han beskriver exempel och ger oss strategier som lätt kan appliceras för att öka engagemanget och fördjupa lärandet. Den här boken har både lärt mig att ställa bättre frågor och att skapa frågesekvenser som hjälper mina elever att nå lärandemålen. Jenni Donohoo, fil.dr i pedagogik, författare och skolutvecklare i Kanada
Styrkan i den här boken ligger i att den fokuserar på en process, på frågeställningar som för lärandet framåt och som inte bara betonar fakta. Den handlar om att utforska, skapa intresse, vidga vyerna, utvärdera och skapa engagemang. Rentons sätt att arbeta med frågeställningar möjliggör en högre nivå av lärande. John Hattie, professor och chef för Melbourne Education Research Institute