Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Undervisningsutmaningar F-6

Som en guldgruva för lärardriven didaktisk skolutveckling

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna? Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen.

Läs mer...
Undervisningsutmaningar F-6 Undervisningsutmaningar F-6
Undervisningsutmaningar F-6
Nyhet

Undervisningsutmaningar F-6

ISBN 9789127465213
Utkom 20 mars 2024
ISBN
9789127465213
Typ
Häftad
Sidantal
130
Du har nått den maximala köpsumman.

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna?

Med vardagliga undervisningsutmaningar som grund för det kollegiala utvecklingsarbetet finns stor potential att stärka den gemensamma kunskapsbasen i ett meningsfullt systematiskt kvalitetsarbete.

Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen. I boken lyfts vikten av att lärare tillsammans identifierar de ämnesdidaktiska utmaningarna och utifrån dessa finner vägar att vässa undervisningen. Det handlar om att ta avstamp i befintlig kunskap och erfarenhet i ett utvecklingsarbete som både kan dra nytta av och utgöra utgångspunkt för ny ämnesdidaktisk forskning.

Undervisningsutmaningar F–6 vänder sig till praktiserande eller studerande lärare och rektorer i F–6 som vill anlägga ett granskande förhållningssätt till den egna praktiken. Den kan med fördel köpas in av en hel skola för att främja det gemensamma lärandet i en skolutveckling som gör skillnad.

Sagt om boken:

”Äntligen finns ett beforskat och väl utprövat redskap för att utveckla undervisningen! Att systematiskt identifiera utmaningar ökar möjligheterna att finna lösningar och kommunicera resultat. Sådan lärardriven didaktisk utveckling ger upphov till ny forskning och bidrar till att stärka lärarprofessionens kunskapsbas!”
Elisabet Nihlfors, professor em. Delansvarig för utvecklingen av ULF (www.ulfavtal.se)

”En fenomenal bok som tar kvalitetsarbete till en helt ny nivå. Här blir systematik både spännande och gripbar. Det handlar om att stanna upp i det som ”skaver”, kartlägga utmaningar och vässa undervisningen. Boken kommer ligga på ditt nattygsbord men även i mötesrummet. Vi stannar upp för det vi brinner för – undervisning och utveckling!”
Anna Wallin, lektor, forskning och utveckling, Enköpings kommun

”Den här boken ger fantastiska möjligheter för lärare att kollektivt ta sig an de egna och gemensamma undervisningsutmaningarna. Den utgör ett professionsstärkande verktyg att använda för en utveckling utan universallösningar – ett redskap för lärare att gemensamt analysera och skräddarsy sin undervisning. Välbehövd och inspirerande!”
Petter Enlund, leg. lärare åk 4–9

Vad är svårt att få våra elever att lära sig? Varför? Hur kan vår undervisning utvecklas för att möta utmaningarna?

Med vardagliga undervisningsutmaningar som grund för det kollegiala utvecklingsarbetet finns stor potential att stärka den gemensamma kunskapsbasen i ett meningsfullt systematiskt kvalitetsarbete.

Författarna erbjuder här tänkesätt, konkreta redskap och en stegvis arbetsgång för att systematiskt ringa in och ta sig an de ämnesdidaktiska undervisningsutmaningar som uppstår i klassrummen. I boken lyfts vikten av att lärare tillsammans identifierar de ämnesdidaktiska utmaningarna och utifrån dessa finner vägar att vässa undervisningen. Det handlar om att ta avstamp i befintlig kunskap och erfarenhet i ett utvecklingsarbete som både kan dra nytta av och utgöra utgångspunkt för ny ämnesdidaktisk forskning.

Undervisningsutmaningar F–6 vänder sig till praktiserande eller studerande lärare och rektorer i F–6 som vill anlägga ett granskande förhållningssätt till den egna praktiken. Den kan med fördel köpas in av en hel skola för att främja det gemensamma lärandet i en skolutveckling som gör skillnad.

Sagt om boken:

”Äntligen finns ett beforskat och väl utprövat redskap för att utveckla undervisningen! Att systematiskt identifiera utmaningar ökar möjligheterna att finna lösningar och kommunicera resultat. Sådan lärardriven didaktisk utveckling ger upphov till ny forskning och bidrar till att stärka lärarprofessionens kunskapsbas!”
Elisabet Nihlfors, professor em. Delansvarig för utvecklingen av ULF (www.ulfavtal.se)

”En fenomenal bok som tar kvalitetsarbete till en helt ny nivå. Här blir systematik både spännande och gripbar. Det handlar om att stanna upp i det som ”skaver”, kartlägga utmaningar och vässa undervisningen. Boken kommer ligga på ditt nattygsbord men även i mötesrummet. Vi stannar upp för det vi brinner för – undervisning och utveckling!”
Anna Wallin, lektor, forskning och utveckling, Enköpings kommun

”Den här boken ger fantastiska möjligheter för lärare att kollektivt ta sig an de egna och gemensamma undervisningsutmaningarna. Den utgör ett professionsstärkande verktyg att använda för en utveckling utan universallösningar – ett redskap för lärare att gemensamt analysera och skräddarsy sin undervisning. Välbehövd och inspirerande!”
Petter Enlund, leg. lärare åk 4–9