Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Svenska som andraspråk – för vilka och hur kan undervisningen organiseras?

Ingår i serien Lärpocket

Inom grundskolan finns två likvärdiga svenskämnen: svenska och svenska som andraspråk (sva). För att kunna organisera kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk krävs det kunskap om vad som skiljer de båda svenskämnen åt, vem som ska läsa svenska som andraspråk och hur man gör denna bedömning. Det krävs även kunskap om vad som bäst gynnar elevernas språk- och kunskapsutvecklingen i relation till deras behov av undervisning i svenska som andraspråk.

Läs mer...
Lärpocket Svenska som andraspråk Lärpocket Svenska som andraspråk
Lärpocket Svenska som andraspråk

Lärpocket Svenska som andraspråk

ISBN 9789127458628
Utkom 26 juni 2020
ISBN
9789127458628
Typ
Häftad
Sidantal
88
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Svenska som andraspråk

Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga. Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan.

 I boken svarar författaren på bland annat följande frågor:

  • Vilka elever ska få undervisning i svenska som andraspråk?
  • Hur kan undervisningen i svenska som andraspråk organiseras?
  • Hur bedömer man om en elev ska läsa svenska som andraspråk?
  • Hur upprättar man rutiner för ämnet svenska som andraspråk?

Boken vänder sig främst till huvudmän, skolledare och rektorer, men kan med förtjänst även läsas av klass- och ämneslärare som har flerspråkiga elever i sina klassrum men undervisar i andra ämnen än svenska som andraspråk.

 

Boken är verksamhetsnära men inte undervisningsnära, ett gediget tillskott i debatten. Betyg 4. 

BTJ-häftet nr 17, 2020.

Det är många lärare och skolledare som har frågor om ämnet svenska som andraspråk, ofta eftersom skolans styrdokument inte är särskilt tydliga. Den här boken är ett stöd i arbetet med att utveckla organisationen av, och undervisningen i, svenska som andraspråk i grundskolan.

 I boken svarar författaren på bland annat följande frågor:

  • Vilka elever ska få undervisning i svenska som andraspråk?
  • Hur kan undervisningen i svenska som andraspråk organiseras?
  • Hur bedömer man om en elev ska läsa svenska som andraspråk?
  • Hur upprättar man rutiner för ämnet svenska som andraspråk?

Boken vänder sig främst till huvudmän, skolledare och rektorer, men kan med förtjänst även läsas av klass- och ämneslärare som har flerspråkiga elever i sina klassrum men undervisar i andra ämnen än svenska som andraspråk.

 

Boken är verksamhetsnära men inte undervisningsnära, ett gediget tillskott i debatten. Betyg 4. 

BTJ-häftet nr 17, 2020.