Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Reporterskolan

Sök information, granska källor och skriv olika texttyper

Utbilda minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper. I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar. I boken finns anpassade uppdrag både för elever på låg- och mellanstadiet.

Läs mer...
Reporterskolan Reporterskolan
Reporterskolan

Reporterskolan

Utkom 6 maj 2019

ISBN
9789127454323
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Reporterskolan

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med information om nyheter lektioner och elevuppgifter.

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val.

Maria McShane är lärare och Minibladets grundare. Tillsammans med projektledaren Linnea Lundborg och läraren Sara Nielsen har hon skapat Reporterskolan.

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med information om nyheter lektioner och elevuppgifter.

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val.

Maria McShane är lärare och Minibladets grundare. Tillsammans med projektledaren Linnea Lundborg och läraren Sara Nielsen har hon skapat Reporterskolan.