Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Öka välbefinnandet i skolan

Praktiska lektioner i positiv psykologi

I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.  

Läs mer...
Öka välbefinnandet i skolan Öka välbefinnandet i skolan
Öka välbefinnandet i skolan

Öka välbefinnandet i skolan

ISBN 9789127828957
Utkom 29 juni 2021
ISBN
9789127828957
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbefinnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge självkänsla.

I den praktiska handboken Öka välbefinnandet i skolan finner du nya vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips som presenteras utifrån olika teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

Bokens teman behandlar frågor som:

  • Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?
  • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?
  • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?
  • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?

Öka välbefinnandet i skolan vänder sig till alla er som arbetar i grundskolan – lärare, speciallärare, personal inom elevhälsa, fritidsverksamhet och skolledning. Det handlar om att hjälpa alla barn och unga längs vägen att uppnå sin potential, så att de kan bli allt det de kan bli.

Se gärna Åse Fagerlunds samtal Lärarhälsa och elevhälsa i skolan som hon hade med sin förläggare Gerda Lundberg på Bokmässan i september 2023.

Sagt om boken:
Boken är en guldgruva för dig som är lärare! Den ger dig en rejäl dos bakgrundsinformation om forskning kring välmående och känslor. Dessutom får du praktisk handledning i hur du kan jobba för dina elevers välmående genom att ge dem ett språk för deras styrkor, känslor och relationer. Lektionsplaneringarna är tydliga och mångsidiga.
Marina Stenbäck, ped.mag, platschef och klasslärare på Hoplaxskolan, Helsingfors

Äntligen ett konkret och lättillgängligt material för skolan med fokus på hur man kan stärka det goda i människan. Den här boken behövs verkligen i dagens skola då skolans uppgift är både utbildning och fostran.
Micaela Romantschuk, ped.mag, klasslärare, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola i Finland

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa och har därför svårt att känna sig närvarande och ta till sig kunskap i skolan, men boken Öka välbefinnandet i skolan tar inte fasta på svårigheter. Den vänder på perspektivet och utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda cirklar och att ge självkänsla.

I den praktiska handboken Öka välbefinnandet i skolan finner du nya vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips som presenteras utifrån olika teman ger dig som lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.

Bokens teman behandlar frågor som:

  • Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?
  • Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de kan de användas vid motgångar?
  • Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka en god sinnesstämning?
  • Hur stärker vi medkänsla och goda relationer i klassen?

Öka välbefinnandet i skolan vänder sig till alla er som arbetar i grundskolan – lärare, speciallärare, personal inom elevhälsa, fritidsverksamhet och skolledning. Det handlar om att hjälpa alla barn och unga längs vägen att uppnå sin potential, så att de kan bli allt det de kan bli.

Se gärna Åse Fagerlunds samtal Lärarhälsa och elevhälsa i skolan som hon hade med sin förläggare Gerda Lundberg på Bokmässan i september 2023.

Sagt om boken:
Boken är en guldgruva för dig som är lärare! Den ger dig en rejäl dos bakgrundsinformation om forskning kring välmående och känslor. Dessutom får du praktisk handledning i hur du kan jobba för dina elevers välmående genom att ge dem ett språk för deras styrkor, känslor och relationer. Lektionsplaneringarna är tydliga och mångsidiga.
Marina Stenbäck, ped.mag, platschef och klasslärare på Hoplaxskolan, Helsingfors

Äntligen ett konkret och lättillgängligt material för skolan med fokus på hur man kan stärka det goda i människan. Den här boken behövs verkligen i dagens skola då skolans uppgift är både utbildning och fostran.
Micaela Romantschuk, ped.mag, klasslärare, verksamhetsledare på Förbundet Hem och Skola i Finland

I fyra steg bygger Åse Fagerlund upp det psykologiska välbefinnandet, t.ex. genom att eleverna får kartlägga sina egna styrkor och ge styrkor åt varandra. [...] Öka välbefinnandet i skolan – praktiska lektioner i positiv psykologi verkar vara ett mycket användbart och länge saknat material för skolan. Lätt att anpassa till sin klass och den tid man har till förfogande. Helhetsbetyg: 5. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 17, 2021
Årets, eller kanske decenniets, viktigaste bok för den som utifrån vetenskap och ett salutogent förhållningssätt vill arbeta med att förbättra elevers och lärares välmående. Konkret, välskrivet och lättläst med flexibla lektionsupplägg som kan anpassas till ålder och gruppstorlek. Monica Erestam Starck, gymnasielärare vid Rytmus i Stockholm samt utbildad i positiv psykologi vid University of East London

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Marknads- och kommunikationsansvarig Pedagogik

Andra intressanta titlar