Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Minecraft som pedagogiskt verktyg

Ingår i Inputserien

Ett spel säger med än tusen ord... Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse, det blir enklare att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och kreativ.

Läs mer...
Input Minecraft som pedagogiskt verktyg Input Minecraft som pedagogiskt verktyg
Input Minecraft som pedagogiskt verktyg

Input Minecraft som pedagogiskt verktyg

ISBN 9789127446823
Utkom 9 januari 2017
ISBN
9789127446823
Typ
Inbunden
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Minecraft som pedagogiskt verktyg

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och kreativ. 

Användbart IT-verktyg

Minecraft kan fungera som ett verktyg för eleverna att skapa och berätta om vad de kan och har lärt sig. Det blir ett sätt att förvalta och förmedla den kunskap de tagit till sig och ett slags levande kollage där de kan uttrycka sig och bygga skapelser som aldrig tidigare varit möjligt. Genom att samarbeta med varandra ges eleverna möjlighet att reflektera över sina byggen genom att förklara och samtala. Med en stark pedagogisk tanke utifrån mål och styrdokument, IT-verktyg och demokratiska ramar skapas ett effektivt, kreativt och öppet förhållningssätt.

Forskningsbaserad undervisning

Forskning visar på att spel kan ha positiva effekter på individer och kunskapsintagande om de används på rätt sätt. Boken tar upp vad forskning visar och vad som gör Minecraft till ett bra pedagogiskt verktyg. Här finns också idéer till hur du som lärare kan undervisa nyanlända, elever med sociala fobier och elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder.

Konkret guide

Boken tar upp alla delar av Minecraft som du som lärare behöver känna till, och beskriver på ett begripligt sätt hur du går tillväga för att starta ett arbete i klassen och vad du behöver tänka på. Författaren tipsar om olika sätt att arbeta på lektionerna eller med längre projekt och hur man får eleverna att fokusera på vad som är viktigt att tänka på när de ska använda ett spel.

Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och kreativ. 

Användbart IT-verktyg

Minecraft kan fungera som ett verktyg för eleverna att skapa och berätta om vad de kan och har lärt sig. Det blir ett sätt att förvalta och förmedla den kunskap de tagit till sig och ett slags levande kollage där de kan uttrycka sig och bygga skapelser som aldrig tidigare varit möjligt. Genom att samarbeta med varandra ges eleverna möjlighet att reflektera över sina byggen genom att förklara och samtala. Med en stark pedagogisk tanke utifrån mål och styrdokument, IT-verktyg och demokratiska ramar skapas ett effektivt, kreativt och öppet förhållningssätt.

Forskningsbaserad undervisning

Forskning visar på att spel kan ha positiva effekter på individer och kunskapsintagande om de används på rätt sätt. Boken tar upp vad forskning visar och vad som gör Minecraft till ett bra pedagogiskt verktyg. Här finns också idéer till hur du som lärare kan undervisa nyanlända, elever med sociala fobier och elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder.

Konkret guide

Boken tar upp alla delar av Minecraft som du som lärare behöver känna till, och beskriver på ett begripligt sätt hur du går tillväga för att starta ett arbete i klassen och vad du behöver tänka på. Författaren tipsar om olika sätt att arbeta på lektionerna eller med längre projekt och hur man får eleverna att fokusera på vad som är viktigt att tänka på när de ska använda ett spel.