Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Matematik med fem förmågor

Planera, undervisa och bedöm

Det är ett omfattande arbete att planera sin undervisning utifrån förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Att utgå från styrdokumenten är förstås en självklarhet men hur gör vi det effektivt och inspirerande?

Läs mer...
Input Matematik med fem förmågor Input Matematik med fem förmågor
Input Matematik med fem förmågor

Input Matematik med fem förmågor

ISBN 9789127444683
Utkom 31 maj 2016
ISBN
9789127444683
Typ
Inbunden
Sidantal
84
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Matematik med fem förmågor

För att underlätta arbetet krävs ett bra och genomtänkt sätt att planera. Att arbeta baklänges och planera utifrån förmågorna kan även underlätta arbetet med bedömning och betygsättning.

Tolkning av förmågorna

Förmågorna i läroplanen förkortas ofta till fem enkla ord: begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning. I boken tolkar och beskriver författarna dessa ord.

Synliggöra förmågor i olika uppgifter

För att kunna bedöma elevernas förmågor behöver vi först synliggöra dem. De olika förmågorna kan lyftas fram på olika sätt. Här finns förslag på vilka uppgifter och frågor som kan användas för att lyfta de olika förmågorna, samt tips om hur ni kan arbeta med vanliga missuppfattningar inom matematik.

Här finns även exempel på frågeformuleringar samt förklaringar till hur de kan utveckla förmågorna i matematik. Beroende på uppgiftstyp kan vissa frågor passa bättre än andra och därför finns här olika idéer och förslag, indelade efter de fem förmågorna. Vilka frågor som ställs i det egna klassrummet beror förstås på många olika faktorer, men förslagen ger förhoppningsvis inspiration till att lyfta förmågorna.

Värdering och bedömning

För att kunna utveckla sina förmågor behöver eleverna självklart få dem värderade och bedömda. Som komplement till att läraren bedömer deras förmågor kan eleverna även värdera sig själva, samt låta sina kamrater bedöma förmågorna. I boken förklaras hur värdering och bedömning av matteförmågorna kan gå till.

Undervisningstips

Författarna delar med sig av idéer och aktiviteter som de själva använder för att lyfta fram och utveckla elevernas förmågor. Tipsen är hämtade från författarnas egna erfarenheter och är alla utvecklingsbara. De kan med fördel justeras utifrån elevernas förutsättningar innan användning. Tipsen kan ses som inspiration och ge en överskådlighet i hur läraren kan hjälpa sina elever att bli mer medvetna om sina matematiska förmågor.

Planering

För att planera ett arbetsområde i matematik behöver läraren ha koll på både förmågor och centralt innehåll i läroplanen. För att underlätta arbetet krävs en bra och genomtänkt planering. Att arbeta baklänges och arbeta utifrån förmågorna är för många lärare ett nytt sätt att tänka, men som kan underlätta arbetett med bedömning och betygsättning.

I kapitlet Planering finns råd för hur läraren på ett enkelt sätt kan planera ett arbetsområde i matematik med alla fem förmågorna inbegripna, samt tips på hur man kan vara säker på att få med det centrala innehållet på vägen.

Utveckling

Elevernas utveckling inom matematik är till stor del beroende av hur väl läraren kan identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen. Här gäller det att skapa variation för att möta allas olikheter och fånga allas nyfikenhet och lust att lära. I boken återfinns tips på hur du kan göra för att skapa en sådan variation.

För att underlätta arbetet krävs ett bra och genomtänkt sätt att planera. Att arbeta baklänges och planera utifrån förmågorna kan även underlätta arbetet med bedömning och betygsättning.

Tolkning av förmågorna

Förmågorna i läroplanen förkortas ofta till fem enkla ord: begrepp, metod, resonemang, kommunikation och problemlösning. I boken tolkar och beskriver författarna dessa ord.

Synliggöra förmågor i olika uppgifter

För att kunna bedöma elevernas förmågor behöver vi först synliggöra dem. De olika förmågorna kan lyftas fram på olika sätt. Här finns förslag på vilka uppgifter och frågor som kan användas för att lyfta de olika förmågorna, samt tips om hur ni kan arbeta med vanliga missuppfattningar inom matematik.

Här finns även exempel på frågeformuleringar samt förklaringar till hur de kan utveckla förmågorna i matematik. Beroende på uppgiftstyp kan vissa frågor passa bättre än andra och därför finns här olika idéer och förslag, indelade efter de fem förmågorna. Vilka frågor som ställs i det egna klassrummet beror förstås på många olika faktorer, men förslagen ger förhoppningsvis inspiration till att lyfta förmågorna.

Värdering och bedömning

För att kunna utveckla sina förmågor behöver eleverna självklart få dem värderade och bedömda. Som komplement till att läraren bedömer deras förmågor kan eleverna även värdera sig själva, samt låta sina kamrater bedöma förmågorna. I boken förklaras hur värdering och bedömning av matteförmågorna kan gå till.

Undervisningstips

Författarna delar med sig av idéer och aktiviteter som de själva använder för att lyfta fram och utveckla elevernas förmågor. Tipsen är hämtade från författarnas egna erfarenheter och är alla utvecklingsbara. De kan med fördel justeras utifrån elevernas förutsättningar innan användning. Tipsen kan ses som inspiration och ge en överskådlighet i hur läraren kan hjälpa sina elever att bli mer medvetna om sina matematiska förmågor.

Planering

För att planera ett arbetsområde i matematik behöver läraren ha koll på både förmågor och centralt innehåll i läroplanen. För att underlätta arbetet krävs en bra och genomtänkt planering. Att arbeta baklänges och arbeta utifrån förmågorna är för många lärare ett nytt sätt att tänka, men som kan underlätta arbetett med bedömning och betygsättning.

I kapitlet Planering finns råd för hur läraren på ett enkelt sätt kan planera ett arbetsområde i matematik med alla fem förmågorna inbegripna, samt tips på hur man kan vara säker på att få med det centrala innehållet på vägen.

Utveckling

Elevernas utveckling inom matematik är till stor del beroende av hur väl läraren kan identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen. Här gäller det att skapa variation för att möta allas olikheter och fånga allas nyfikenhet och lust att lära. I boken återfinns tips på hur du kan göra för att skapa en sådan variation.