Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum

Funktionskompetens och kartläggning med Kollen

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in.

Läs mer...
Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum
Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum

Utkom 21 april 2023

ISBN
9789127460355
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.

Ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt handlar om att hela skolans personal arbetar för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar, så att undervisningen blir tillgänglig för alla – inklusive elever med nedsatta funktionsförmågor, som exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svag intellektuell begåvning eller språklig sårbarhet. Det handlar om att skapa grundförutsättningar för att kunna leva upp till skolans kompensatoriska uppdrag.

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in. Med fokus på ledning och stimulans samt extra anpassningar ryms här rikligt med tips, förslag på arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta för såväl elevernas välmående och lärande som för personalens kompetensutveckling. Det som gynnar en elev gynnar oftast hela gruppen.

Det här är en fristående bok, men när du som lärare ingår i en handledningsgrupp utifrån Kollenmodellen, som beskrivs i Kollegiehandledarens bok, så behöver du denna bok som stöd i arbetet.

Sagt om boken:

”Texten är lättläst och tydlig med konkreta exempel och vetenskaplig förankring, det finns reflektionsfrågor för diskussion i lärarlaget och ett appendix med formulär för kartläggning, dokumentation och anpassningar. Helhetsbetyg 5/5.”
Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 12, 2023

Ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt handlar om att hela skolans personal arbetar för att uppväga skillnader i elevers förutsättningar, så att undervisningen blir tillgänglig för alla – inklusive elever med nedsatta funktionsförmågor, som exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, svag intellektuell begåvning eller språklig sårbarhet. Det handlar om att skapa grundförutsättningar för att kunna leva upp till skolans kompensatoriska uppdrag.

Lärarens bok Fk-6 Specialpedagogik i skola och klassrum ger dig som pedagog i förskoleklass till åk 6 baskunskaper om funktionsförmågor och visar hur kartläggningsmaterialet Kollen kan användas så att rätt anpassningar kan sättas in. Med fokus på ledning och stimulans samt extra anpassningar ryms här rikligt med tips, förslag på arbetssätt och förhållningssätt som kan underlätta för såväl elevernas välmående och lärande som för personalens kompetensutveckling. Det som gynnar en elev gynnar oftast hela gruppen.

Det här är en fristående bok, men när du som lärare ingår i en handledningsgrupp utifrån Kollenmodellen, som beskrivs i Kollegiehandledarens bok, så behöver du denna bok som stöd i arbetet.

Sagt om boken:

”Texten är lättläst och tydlig med konkreta exempel och vetenskaplig förankring, det finns reflektionsfrågor för diskussion i lärarlaget och ett appendix med formulär för kartläggning, dokumentation och anpassningar. Helhetsbetyg 5/5.”
Elin Forsgren, BTJ-häftet nr 12, 2023

Se även

Se även

Kollegiehandledarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum

För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden. I Kollegiehandelarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum presenteras en mängd verktyg som stöttar processerna på olika nivåer: i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå.

Läs mer