Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Rum för aktivt lärande

- Att skapa utvecklande lärmiljöer

Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer. Boken vänder sig främst till lärare i förskoleklass till årskurs tre.

Läs mer...
Input Rum för aktivt lärande Input Rum för aktivt lärande
Input Rum för aktivt lärande

Input Rum för aktivt lärande

Utkom 28 januari 2022

ISBN
9789127459441
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Rum för aktivt lärande

Med enkla och tydliga metoder kan vi utveckla våra elevers lärande, tydliggöra lärprocesser och skapa en lugnare arbetsmiljö.

Boken Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer. Rummets möblering och utformning styr i mångt och mycket vilka arbetssätt som är tillgängliga och vilka olika arbetsmetoder vi väljer att låta eleverna möta. Med kunskap om hur lärmiljöer utformas kan vi utveckla både vår undervisning och vårt sätt att se på lärande. Det behöver inte handla om att kasta ut möbler och köpa nytt, det går att förändra lärmiljöer med små medel och befintligt material. Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer som utvecklar alla barn.

Rum för aktivt lärande behandlar den pedagogiska och den fysiska lärmiljön och innehåller skisser över olika sätt att utforma ett klassrum. Boken tar även upp ljud, ljus och luft i klassrumsmiljön samt skolans utemiljö, skolgården.

Rum för aktivt lärande vänder sig främst till lärare i förskoleklass till årskurs tre men kan med fördel även läsas av personal inom fritidshemmet.

Sagt om boken:

"En gedigen bok med massor av tips om allt från att bygga en grupp och ledarskap till hur en kan tänka kring möblering. Den innehåller så mycket mer än jag trodde. Författaren delar med sig av vad hon har lärt sig i sitt yrke och gör det så bra! En väldigt lätttillgänglig och användbar bok för lärare från förskoleklass upp till högstadiet. Jag kommer återkomma till den många gånger under mitt yrkesliv."
Kundrecension från adlibris.com

Med enkla och tydliga metoder kan vi utveckla våra elevers lärande, tydliggöra lärprocesser och skapa en lugnare arbetsmiljö.

Boken Rum för aktivt lärande visar hur miljön samspelar med undervisning och lärande, och ger både ett teoretiskt underlag och praktiska tips på hur du kan utveckla elevernas lärmiljöer. Rummets möblering och utformning styr i mångt och mycket vilka arbetssätt som är tillgängliga och vilka olika arbetsmetoder vi väljer att låta eleverna möta. Med kunskap om hur lärmiljöer utformas kan vi utveckla både vår undervisning och vårt sätt att se på lärande. Det behöver inte handla om att kasta ut möbler och köpa nytt, det går att förändra lärmiljöer med små medel och befintligt material. Målet är att skapa tillgängliga lärmiljöer som utvecklar alla barn.

Rum för aktivt lärande behandlar den pedagogiska och den fysiska lärmiljön och innehåller skisser över olika sätt att utforma ett klassrum. Boken tar även upp ljud, ljus och luft i klassrumsmiljön samt skolans utemiljö, skolgården.

Rum för aktivt lärande vänder sig främst till lärare i förskoleklass till årskurs tre men kan med fördel även läsas av personal inom fritidshemmet.

Sagt om boken:

"En gedigen bok med massor av tips om allt från att bygga en grupp och ledarskap till hur en kan tänka kring möblering. Den innehåller så mycket mer än jag trodde. Författaren delar med sig av vad hon har lärt sig i sitt yrke och gör det så bra! En väldigt lätttillgänglig och användbar bok för lärare från förskoleklass upp till högstadiet. Jag kommer återkomma till den många gånger under mitt yrkesliv."
Kundrecension från adlibris.com

Rum för aktivt lärande är inspirerande och ger många bra tips på hur lärmiljöerna kan utvecklas. Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 6, 2022