Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Cirkus i skolan

Fantasi, motorik och samarbete i fritidshemmet

Cirkus i skolan innehåller en mängd roliga och utvecklande cirkuspedagogiska övningar som stärker samarbetet i gruppen och inspirerar till kreativitet och lek.

Läs mer...
Cirkus i skolan Cirkus i skolan
Cirkus i skolan

Cirkus i skolan

ISBN 9789127462823
Utkom 16 september 2022
ISBN
9789127462823
Licenstid
365 dagar
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Cirkus i skolan innehåller en mängd roliga och utvecklande cirkuspedagogiska övningar som stärker samarbetet i gruppen och inspirerar till kreativitet och lek. Boken är lekfull i sin framtoning, både i upplägg och form. Den är utformad för att lärare och pedagoger ska kunna arbeta med cirkus på fritidshemmet och i skolan och därigenom stimulera elevernas kreativitet och rörelse. Med hjälp av materialet önskar författarna skapa en bättre lärandesituation och bidra till ökat välmående.

Cirkus i skolan möjliggör arbetet med läroplanens nya mål om samtycke. Boken visar på hur det behövs samtycke i alla våra dagliga relationer. Den lyfter även att samtycke är något man kan öva och bli bättre på. Övningarna beskrivs stegvis med hjälp av bilder, texter och instruktionsfilmer så att alla elever ska klara av övningarna. Utgångspunkten är att övningarna ska stimulera till rörelse och utveckla elevernas fantasi och förmåga genom estetiska uttryckssätt – att de ska ha roligt och hitta glädjen i att samarbeta med varandra!

Josefin Karlsson, Christoffer Remberger och Ida Stenman har över 15 års erfarenhet av att arbeta professionellt som cirkusartister och med cirkuspedagogik för barn och unga. Cirkus är en kreativ konstform och författarna vill med den här boken göra cirkusen tillgänglig för fler.

Cirkus i skolan innehåller en mängd roliga och utvecklande cirkuspedagogiska övningar som stärker samarbetet i gruppen och inspirerar till kreativitet och lek. Boken är lekfull i sin framtoning, både i upplägg och form. Den är utformad för att lärare och pedagoger ska kunna arbeta med cirkus på fritidshemmet och i skolan och därigenom stimulera elevernas kreativitet och rörelse. Med hjälp av materialet önskar författarna skapa en bättre lärandesituation och bidra till ökat välmående.

Cirkus i skolan möjliggör arbetet med läroplanens nya mål om samtycke. Boken visar på hur det behövs samtycke i alla våra dagliga relationer. Den lyfter även att samtycke är något man kan öva och bli bättre på. Övningarna beskrivs stegvis med hjälp av bilder, texter och instruktionsfilmer så att alla elever ska klara av övningarna. Utgångspunkten är att övningarna ska stimulera till rörelse och utveckla elevernas fantasi och förmåga genom estetiska uttryckssätt – att de ska ha roligt och hitta glädjen i att samarbeta med varandra!

Josefin Karlsson, Christoffer Remberger och Ida Stenman har över 15 års erfarenhet av att arbeta professionellt som cirkusartister och med cirkuspedagogik för barn och unga. Cirkus är en kreativ konstform och författarna vill med den här boken göra cirkusen tillgänglig för fler.

Andra intressanta titlar