Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bygg din grupp trygg

Praktiska värdegrundsövningar för åk 4-6

En trygg elevgrupp är en förutsättning för ett lärande klimat i klassrummet! Denna bok ger dig tips om hur du som lärare kan skapa trygghet för dina elever, förklarar lärarens uppdrag gällande värdegrundsarbete samt erbjuder praktiska övningar och lektionsupplägg.

Läs mer...
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar

Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Praktiska värdegrundsövningar

Utkom 20 mars 2017

ISBN
9789127446779
Typ
Specialbindning
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning
Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning
Övrigt

Bygg din grupp trygg åk 4-6 - Studiehandledning

Utkom 14 augusti 2017

ISBN
9789127446786
Typ
Övrigt
Sidantal
16
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Bygg din grupp trygg

Den här boken ger dig tips och idéer om hur du tillsammans med dina elever skapar trygghet och ett lärande klimat under skoldagen. Detta genom enkla och praktiska värdegrundsövningar.

Boken inleds med en kort genomgång av skolans och den enskilde lärarens uppdrag, vad det gäller värdegrundsarbete. Därefter följer en del som behandlar förutsättningar och förhållningssätt som underlättar detta värdegrundsarbete. Den tredje delen av boken innehåller en uppsättning enkla och praktiska övningar och lektionsupplägg som syftar till att elevgruppen stärks.

Till boken finns även en studiehandledning som ger underlag till fortbildningsträffar för dig och dina kollegor.

Studiehandledning

Den här studiehandledningen ger underlag till fem fortbildningstillfällen utfirån innehållet i boken Bygg din grupp trygg – praktiska värdegrundsövningar för åk 4 – 6 av Johanna Strindberg.

Med hjälp av studiehandledningen kan du tillsammans med dina kollegor diskutera och reflektera kring innehållet i boken, koppla detta till ert dagliga arbete tillsammans med era elever samt prova på en delav övningarna som finns beskrivna i boken. Målet är att arbetssättet och övningarna blir en del i det stora arbetet med att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor på er skola.

Den här boken ger dig tips och idéer om hur du tillsammans med dina elever skapar trygghet och ett lärande klimat under skoldagen. Detta genom enkla och praktiska värdegrundsövningar.

Boken inleds med en kort genomgång av skolans och den enskilde lärarens uppdrag, vad det gäller värdegrundsarbete. Därefter följer en del som behandlar förutsättningar och förhållningssätt som underlättar detta värdegrundsarbete. Den tredje delen av boken innehåller en uppsättning enkla och praktiska övningar och lektionsupplägg som syftar till att elevgruppen stärks.

Till boken finns även en studiehandledning som ger underlag till fortbildningsträffar för dig och dina kollegor.

Studiehandledning

Den här studiehandledningen ger underlag till fem fortbildningstillfällen utfirån innehållet i boken Bygg din grupp trygg – praktiska värdegrundsövningar för åk 4 – 6 av Johanna Strindberg.

Med hjälp av studiehandledningen kan du tillsammans med dina kollegor diskutera och reflektera kring innehållet i boken, koppla detta till ert dagliga arbete tillsammans med era elever samt prova på en delav övningarna som finns beskrivna i boken. Målet är att arbetssättet och övningarna blir en del i det stora arbetet med att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor på er skola.