Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3

Bilderbokens mångfald och möjligheter F–3 är en lustfylld handbok som visar hur bilderboken har sin plats som en självklar ingång till pedagogiska aktiviteter med utgångspunkt i läroplanen, inte minst genom att berika arbetet med språk, identitet och allas lika värde.

Läs mer...
Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3 Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3
Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3

Bilderbokens mångfald och möjligheter F-3

ISBN 9789127824713
Utkom 9 februari 2023
ISBN
9789127824713
Typ
Häftad
Sidantal
232
Du har nått den maximala köpsumman.

En bilderbok kan vara lika komplex som en roman, berättad i ett behändigare format. Bra bilderböcker väcker känslor och nyfikenhet, stimulerar språk, fantasi och lockar till reflekterande samtal. Följ med och utforska bilderboken som ett kraftfullt undervisningsredskap, såväl som dörröppnare till litteraturen som för kunskapsutveckling inom övriga ämnen.

Bilderbokens mångfald och möjligheter F–3 är en lustfylld handbok som visar hur bilderboken har sin plats som en självklar ingång till pedagogiska aktiviteter med utgångspunkt i läroplanen, inte minst genom att berika arbetet med språk, identitet och allas lika värde. Här ges mängder av boktips för läsare från 6 år och uppåt, sorterade utifrån teman och perspektiv. Forskning, metodik och klassrumspraktik går hand i hand när Agneta Edwards sätter på oss »glasögon« för att betrakta bilderboken ur olika synvinklar: som litteratur, som konst, som pedagogiskt verktyg och – förstås – som läsupplevelse!

Boken riktar sig särskilt till dig som undervisar i förskoleklass och årskurs 1–3, men är relevant även för lärare på mellan- och högstadiet som vill veta mer om hur bilderboken kan användas vid allt från boksamtal till kreativt skrivande och bildanalys. Ytterst handlar det om att ge alla elever möjlighet att upptäcka litteraturen.

Sagt om boken:

”Boken lyfter litteraturpedagogiska förhållningssätt men ger även bilderboksteoretisk baskunskap utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Framför allt är den en stark inspirationskälla till att lyfta fram bilderboken i många skiftande sammanhang och undervisningssituationer. Lästipsen är aktuella och inte minst i den avslutande delen lämnas förslag på titlar utifrån olika teman. Boken är rikt illustrerad med bokomslag i faksimil som underlättar orienteringen bland alla de boktips som författaren så generöst delar med sig av i samtliga avdelningar. Den avslutande litteraturlistan är uppdelad i olika genrer. Boken vänder sig till lärare i förskoleklass och framåt i utbildningen. Helhetsbetyg: 5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 8, 2023

En bilderbok kan vara lika komplex som en roman, berättad i ett behändigare format. Bra bilderböcker väcker känslor och nyfikenhet, stimulerar språk, fantasi och lockar till reflekterande samtal. Följ med och utforska bilderboken som ett kraftfullt undervisningsredskap, såväl som dörröppnare till litteraturen som för kunskapsutveckling inom övriga ämnen.

Bilderbokens mångfald och möjligheter F–3 är en lustfylld handbok som visar hur bilderboken har sin plats som en självklar ingång till pedagogiska aktiviteter med utgångspunkt i läroplanen, inte minst genom att berika arbetet med språk, identitet och allas lika värde. Här ges mängder av boktips för läsare från 6 år och uppåt, sorterade utifrån teman och perspektiv. Forskning, metodik och klassrumspraktik går hand i hand när Agneta Edwards sätter på oss »glasögon« för att betrakta bilderboken ur olika synvinklar: som litteratur, som konst, som pedagogiskt verktyg och – förstås – som läsupplevelse!

Boken riktar sig särskilt till dig som undervisar i förskoleklass och årskurs 1–3, men är relevant även för lärare på mellan- och högstadiet som vill veta mer om hur bilderboken kan användas vid allt från boksamtal till kreativt skrivande och bildanalys. Ytterst handlar det om att ge alla elever möjlighet att upptäcka litteraturen.

Sagt om boken:

”Boken lyfter litteraturpedagogiska förhållningssätt men ger även bilderboksteoretisk baskunskap utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Framför allt är den en stark inspirationskälla till att lyfta fram bilderboken i många skiftande sammanhang och undervisningssituationer. Lästipsen är aktuella och inte minst i den avslutande delen lämnas förslag på titlar utifrån olika teman. Boken är rikt illustrerad med bokomslag i faksimil som underlättar orienteringen bland alla de boktips som författaren så generöst delar med sig av i samtliga avdelningar. Den avslutande litteraturlistan är uppdelad i olika genrer. Boken vänder sig till lärare i förskoleklass och framåt i utbildningen. Helhetsbetyg: 5.”
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 8, 2023