Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Resiliens i förskolan

- att stärka barns välmående, delaktighet och handlingskraft

Resiliens, det vill säga förmågan att hantera förändringar och utmaningar, är central för att må bra och lära. Att arbeta med resiliens i pedagogisk verksamhet handlar om att stärka barns förmåga att hantera vardagen, att arbeta med fokus på barns inre resurser och förståelse av sig själva i relation till

Läs mer...
Resiliens i förskolan Resiliens i förskolan
Resiliens i förskolan

Resiliens i förskolan

ISBN 9789127829046
Utkom 11 januari 2022
ISBN
9789127829046
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

Resiliens i förskolan ger både teoretisk kunskap och praktiska exempel på hur du som personal i förskolan målmedvetet kan utveckla barns flexibilitet och förmåga att anpassa sig till vardagens förändringar eller kriser. Det mellanmänskliga samspelet är en röd tråd i arbetssätten som beskrivs, liksom strävan att lyfta barns styrkor och skapa möjlighet till delaktighet och handlingskraft.

Boken ger ett brett perspektiv på resiliens och skiftar fokus från risker till resurser, från individ till grupp och omvärld. Den vänder sig till dig som vill lyssna in, bekräfta och utmana barnen i en trygg gemenskap för ökat välmående och lärande.

Sagt om boken:

”Boken riktar sig såväl till verksamma i förskolan som till lärarstuderande och är gediget baserad i internationell forskning, omfattande kunskap och konkreta exempel. Texten kommunicerar aktivt med läsaren och ställer ett stort antal frågor som utgör utmärkta underlag för kollegiala samtal eller diskussioner i grundutbildningen. En bok att läsa och använda!”
Ingegerd Tallberg Broman, förskolepsykolog, professor em i pedagogik vid Malmö universitet

”Den här boken är ett välskrivet, intressant och konstruktivt bidrag till att åskådliggöra resiliensbegreppet i förskolan. [...] Att innehållet är nära knutet till formuleringar i styrdokument från svensk och finsk förskola är bra. Det bidrar till att stärka synen på barn som kapabla och kunniga och ger tyngd åt alla barns rätt till lärande, utveckling, lek, trygghet och välbefinnande i en resilient förskoleverksamhet av hög kvalitet.”
Pia Williams, professor vid Göteborgs universitet

Resiliens i förskolan ger både teoretisk kunskap och praktiska exempel på hur du som personal i förskolan målmedvetet kan utveckla barns flexibilitet och förmåga att anpassa sig till vardagens förändringar eller kriser. Det mellanmänskliga samspelet är en röd tråd i arbetssätten som beskrivs, liksom strävan att lyfta barns styrkor och skapa möjlighet till delaktighet och handlingskraft.

Boken ger ett brett perspektiv på resiliens och skiftar fokus från risker till resurser, från individ till grupp och omvärld. Den vänder sig till dig som vill lyssna in, bekräfta och utmana barnen i en trygg gemenskap för ökat välmående och lärande.

Sagt om boken:

”Boken riktar sig såväl till verksamma i förskolan som till lärarstuderande och är gediget baserad i internationell forskning, omfattande kunskap och konkreta exempel. Texten kommunicerar aktivt med läsaren och ställer ett stort antal frågor som utgör utmärkta underlag för kollegiala samtal eller diskussioner i grundutbildningen. En bok att läsa och använda!”
Ingegerd Tallberg Broman, förskolepsykolog, professor em i pedagogik vid Malmö universitet

”Den här boken är ett välskrivet, intressant och konstruktivt bidrag till att åskådliggöra resiliensbegreppet i förskolan. [...] Att innehållet är nära knutet till formuleringar i styrdokument från svensk och finsk förskola är bra. Det bidrar till att stärka synen på barn som kapabla och kunniga och ger tyngd åt alla barns rätt till lärande, utveckling, lek, trygghet och välbefinnande i en resilient förskoleverksamhet av hög kvalitet.”
Pia Williams, professor vid Göteborgs universitet

Resiliens i förskolan är skriven på ett väldigt engagerat vis och lyckas mycket väl i sitt uppsåt att göra resiliens till en angelägenhet för svensk förskola. Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 5, 2022

Andra intressanta titlar