Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ensamhetens århundrade

så återtar vi känslan av att höra ihop i en splittrad värld

Av Noreena Hertz. Översatt av Peter Staffansson

I Ensamhetens århundrade skildrar Noreena Hertz den växande ensamhetskrisen, hur pandemin förvärrade problemet och vad vi måste göra för att hålla samman i en värld som glider isär.

 

Läs mer...
Ensamhetens århundrade Ensamhetens århundrade
Ensamhetens århundrade

Ensamhetens århundrade

ISBN 9789127166066
Utkom 4 februari 2022
ISBN
9789127166066
Typ
Inbunden
Recensionsdatum
2022-02-14
Sidantal
392
Du har nått den maximala köpsumman.
Ensamhetens århundrade Ensamhetens århundrade
Ensamhetens århundrade
E-bok (Epub)

Ensamhetens århundrade

ISBN 9789127166073
Utkom 4 februari 2022
ISBN
9789127166073
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
398
Du har nått den maximala köpsumman.

"Ensamhetens århundrade är en fantastisk bok som berör oss alla! --- Boken vänder sig till alla som formar våra liv"
BTJ

"Hisnande scener från ensamheten"
DN

I Ensamhetens århundrade skildrar Noreena Hertz den växande ensamhetskrisen, hur pandemin förvärrade problemet och vad vi måste göra för att hålla samman i en värld som glider isär.

Känslor av isolering och främlingskap finns över hela världen oavsett ålder, kön, klass och inkomstgrupp. Människor känner sig alltmer frånkopplade – inte bara från varandra utan också från sina politiker, staten och sig själva. I Nederländerna säger 30 procent av de vuxna att de känner sig ensamma. I USA är siffran 40 procent, dubbelt så stor som på 1980-talet. I Tyskland anser två tredjedelar av befolkningen att ensamhet är ett allvarligt problem och i Storbritannien utsågs nyligen en ”ensamhetsminister”.

Noreena Hertz väver samman berättelser om hur olika kulturer reagerar på den växande ensamhetskrisen. Hon berättar om en kurs vid ett toppuniversitet i USA i hur man läser av andra människors ansiktsuttryck, testar på att ”hyra en vän” och rapporterar om den växande trenden med robotar som vårdare på äldreboenden i Japan. Hertz undersöker ensamhet genom en global, vidsträckt lins: från hur vi arbetar till vilken typ av relationer vi har, hon tittar på varför interpersonella färdigheter avtar och på de ekonomiska kostnaderna av ensamhet och de politiska effekterna av isolering. Men mer än så hjälper hon oss att hitta lösningar på problemen.

"Ensamhetens århundrade är en fantastisk bok som berör oss alla! --- Boken vänder sig till alla som formar våra liv"
BTJ

"Hisnande scener från ensamheten"
DN

I Ensamhetens århundrade skildrar Noreena Hertz den växande ensamhetskrisen, hur pandemin förvärrade problemet och vad vi måste göra för att hålla samman i en värld som glider isär.

Känslor av isolering och främlingskap finns över hela världen oavsett ålder, kön, klass och inkomstgrupp. Människor känner sig alltmer frånkopplade – inte bara från varandra utan också från sina politiker, staten och sig själva. I Nederländerna säger 30 procent av de vuxna att de känner sig ensamma. I USA är siffran 40 procent, dubbelt så stor som på 1980-talet. I Tyskland anser två tredjedelar av befolkningen att ensamhet är ett allvarligt problem och i Storbritannien utsågs nyligen en ”ensamhetsminister”.

Noreena Hertz väver samman berättelser om hur olika kulturer reagerar på den växande ensamhetskrisen. Hon berättar om en kurs vid ett toppuniversitet i USA i hur man läser av andra människors ansiktsuttryck, testar på att ”hyra en vän” och rapporterar om den växande trenden med robotar som vårdare på äldreboenden i Japan. Hertz undersöker ensamhet genom en global, vidsträckt lins: från hur vi arbetar till vilken typ av relationer vi har, hon tittar på varför interpersonella färdigheter avtar och på de ekonomiska kostnaderna av ensamhet och de politiska effekterna av isolering. Men mer än så hjälper hon oss att hitta lösningar på problemen.

Andra intressanta titlar