Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Teoribildning i psykiatrisk verksamhet

För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. I Teoribildning i psykiatrisk verksamhet presenterar Björn Wrangsjö denna bas i psykiatrisk-psykologisk verksamhet. Boken gavs ut första gången 1984 med titeln Teorier och synsätt i psykiatrisk-psykologisk verksamhet, men har nu utökats med avsnitt om en rad nya teorier och terapiformer.

Läs mer...
Teoribildning i psykiatrisk verksamhet Teoribildning i psykiatrisk verksamhet
Teoribildning i psykiatrisk verksamhet
E-bok (Epub)

Teoribildning i psykiatrisk verksamhet

ISBN 9789127122673
Utkom 31 oktober 2010
ISBN
9789127122673
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Utökad och reviderad 2002

För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. I Teoribildning i psykiatrisk verksamhet presenterar Björn Wrangsjö denna bas i psykiatrisk-psykologisk verksamhet. Boken gavs ut första gången 1984 med titeln Teorier och synsätt i psykiatrisk-psykologisk verksamhet, men har nu utökats med avsnitt om en rad nya teorier och terapiformer.

I individavsnittet är framför allt de biologiska och somatiska inslagen grundligt omarbetade och kompletterade med bland annat genetik och neurofysiologi. Nya områden som behandlas är affektteori, emotionell intelligens, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi liksom andra nya behandlingsmetoder, t ex konstnärliga terapiformer och EMDR.

På familjebehandlingsområdet har författaren lagt till avsnitt om den senaste utvecklingen inom språkfilosofi och social konstruktionism samt nya behandlingsmetoder, exempelvis narrativ terapi, marte-meo, arbete i reflekterande team och psyko-edukativ metodik.

Boken är försedd med ett nytt förord och ett fylligt efterord som sätter in det sena 1900-talets teoriutveckling i ett hälsopolitiskt sammanhang där författaren också berättar om sin egen professionella utveckling. Sammanlagt har ca 90 nya referenser arbetats in i texten.

Utökad och reviderad 2002

För att behandla psykiska störningar hos barn och vuxna har läkaren/terapeuten hjälp av ett brett spektrum av teoretisk kunskap. I Teoribildning i psykiatrisk verksamhet presenterar Björn Wrangsjö denna bas i psykiatrisk-psykologisk verksamhet. Boken gavs ut första gången 1984 med titeln Teorier och synsätt i psykiatrisk-psykologisk verksamhet, men har nu utökats med avsnitt om en rad nya teorier och terapiformer.

I individavsnittet är framför allt de biologiska och somatiska inslagen grundligt omarbetade och kompletterade med bland annat genetik och neurofysiologi. Nya områden som behandlas är affektteori, emotionell intelligens, kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi liksom andra nya behandlingsmetoder, t ex konstnärliga terapiformer och EMDR.

På familjebehandlingsområdet har författaren lagt till avsnitt om den senaste utvecklingen inom språkfilosofi och social konstruktionism samt nya behandlingsmetoder, exempelvis narrativ terapi, marte-meo, arbete i reflekterande team och psyko-edukativ metodik.

Boken är försedd med ett nytt förord och ett fylligt efterord som sätter in det sena 1900-talets teoriutveckling i ett hälsopolitiskt sammanhang där författaren också berättar om sin egen professionella utveckling. Sammanlagt har ca 90 nya referenser arbetats in i texten.