Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Livsglädjen och det djupa allvaret

Livskriser och existentiella utmaningar drabbar alla människor under olika skeden i livet, men de blir särskilt påtagliga vid en livshotande sjukdom. Det kan handla om meningen med livet, smärta och dödsångest, det man aldrig fick uppleva, val man ångrar, skuld och ensamhet.

Läs mer...
Livsglädjen och det djupa allvaret Livsglädjen och det djupa allvaret
Livsglädjen och det djupa allvaret

Livsglädjen och det djupa allvaret

ISBN 9789127822382
Utkom 24 september 2007
ISBN
9789127822382
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
Livsglädjen och det djupa allvaret Livsglädjen och det djupa allvaret
Livsglädjen och det djupa allvaret
E-bok (Epub)

Livsglädjen och det djupa allvaret

ISBN 9789127129221
Utkom 31 december 2010
ISBN
9789127129221
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Livskriser och existentiella utmaningar drabbar alla människor under olika skeden i livet, men de blir särskilt påtagliga vid en livshotande sjukdom. Det kan handla om meningen med livet, smärta och dödsångest, det man aldrig fick uppleva, val man ångrar, skuld och ensamhet.

Cancerläkaren Peter Strang förmedlar här, insiktsfullt och empatiskt, sina unika erfarenheter från möten med svårt sjuka patienter. Han reflekterar över vad som är viktigt i livet och diskuterar frågor som existentiell kris och ångest, depression, kärlek och relationer, tid och sammanhang, livskvalitet och existentiellt välbefinnande. Här speglas inte bara patienternas och de anhörigas svåra belägenhet utan även hur författaren, i sin roll som läkare, kan uppleva sorg och besvikelse inför sin egen maktlöshet, men också förtröstan och tillförsikt inför det oförklarliga.

”Eftertänksamt och ödmjukt tar den erfarne cancerläkaren Peter Strang oss vid handen och för oss med på en resa mot de stora livsfrågorna, de som ofta ställs på sin spets i livets slutskede. Genom att lyfta fram känslor som ångest, rädsla, vanmakt och ensamhet visar Strang hur de svåra upplevelserna kan berika vårt liv. Det är en bok som egentligen inte handlar om sjukvården, utan om tillvaron i sin helhet. Det är en bok som egentligen inte handlar om döden, utan om livet självt. Jag har läst den med stor behållning.”
Stefan Einhorn

Livskriser och existentiella utmaningar drabbar alla människor under olika skeden i livet, men de blir särskilt påtagliga vid en livshotande sjukdom. Det kan handla om meningen med livet, smärta och dödsångest, det man aldrig fick uppleva, val man ångrar, skuld och ensamhet.

Cancerläkaren Peter Strang förmedlar här, insiktsfullt och empatiskt, sina unika erfarenheter från möten med svårt sjuka patienter. Han reflekterar över vad som är viktigt i livet och diskuterar frågor som existentiell kris och ångest, depression, kärlek och relationer, tid och sammanhang, livskvalitet och existentiellt välbefinnande. Här speglas inte bara patienternas och de anhörigas svåra belägenhet utan även hur författaren, i sin roll som läkare, kan uppleva sorg och besvikelse inför sin egen maktlöshet, men också förtröstan och tillförsikt inför det oförklarliga.

”Eftertänksamt och ödmjukt tar den erfarne cancerläkaren Peter Strang oss vid handen och för oss med på en resa mot de stora livsfrågorna, de som ofta ställs på sin spets i livets slutskede. Genom att lyfta fram känslor som ångest, rädsla, vanmakt och ensamhet visar Strang hur de svåra upplevelserna kan berika vårt liv. Det är en bok som egentligen inte handlar om sjukvården, utan om tillvaron i sin helhet. Det är en bok som egentligen inte handlar om döden, utan om livet självt. Jag har läst den med stor behållning.”
Stefan Einhorn