Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lära kvinnor leda kvinnor POD

Print on demand

Det här är en bok om kvinnors relationer och samarbete och vad som händer när kvinnor leder. Författaren, Barbro Dahlbom-Hall, har 30 års erfarenhet av chefs- och ledarskapsutveckling. För henne är ledarskap ett mycket vidare begrepp än en precisering av en organisatorisk företeelse. Det handlar om att lära sig att skapa förutsättningar för att få sina medarbetare med sig, att få dem att följa sig mot det mål man ställt upp.

Läs mer...
Lära kvinnor leda kvinnor POD Lära kvinnor leda kvinnor POD
Lära kvinnor leda kvinnor POD

Lära kvinnor leda kvinnor POD

ISBN 9789127081215
Utkom 20 september 2000
ISBN
9789127081215
Typ
Häftad
Sidantal
182
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Det här är en bok om kvinnors relationer och samarbete och vad som händer när kvinnor leder. Författaren, Barbro Dahlbom-Hall, har 30 års erfarenhet av chefs- och ledarskapsutveckling. För henne är ledarskap ett mycket vidare begrepp än en precisering av en organisatorisk företeelse. Det handlar om att lära sig att skapa förutsättningar för att få sina medarbetare med sig, att få dem att följa sig mot det mål man ställt upp. Att leda är väldigt ofta synonymt med att utveckla ett gott samarbete. Detta är utgångspunkten för Barbro Dahlbom-Halls resonemang om hur kvinnor kan lära sig att leda andra kvinnor. Hon anser att man rent generellt kan säga att inga arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. Å andra sida finns det inga som arbetar så dåligt ihop som kvinnor som inte har det bra tillsammans. Verbet ”lära” i bokens titel står för att få läsarna att bli medvetna, se mönster och förstå sammanhang. Att inte falla för andras utsagor och snäva fördömanden eller när man känner sin position hotad.

Sällan eller aldrig hör man män oroa sig för att det ska bli för många män på en arbetsplats eller att arbetsplatsen är för mansdominerad. Aldrig säger män ”typiskt män” om andra män eller att män är ”männens största fiende”. Men alltför ofta säger kvinnor så här om andra kvinnor. Varför? Barbro Dahlbom-Hall menar att svaret på många frågor om hur kvinnor relaterar till andra kvinnor finns att hämta i historien och i ideologierna. Problemen, liksom åsikterna, har ärvts från en tid innan kvinnor var yrkesverksamma. Dagens kvinnor har inte fått börja sitt arbetsliv förutsättningslöst utan har burit med sig ett tungt arv av uppfattningar och känslor kring hur det är att samarbeta med andra kvinnor.

Boken är indelad i fem huvudavsnitt: (1) Historisk tillbakablick, (2) Kvinnligt beteende, (3) Kvinnors relationer, (4) När kvinnor leder och (5) Kvinnors utveckling. Framställningen är kryddad med många intressanta och belysande exempel från författarens mångåriga erfarenhet av att arbeta med kvinnors utveckling, både i Sverige och utomlands.

Barbro Dahlbom-Hall är konsult i chefs- och ledningsfrågor med 30 års erfarenhet från uppdrag i näringsliv, offentlig förvaltning och inom sjukvården, såväl i Sverige som internationellt. Bl a har hon haft uppdrag från Sida, FN och EU. Hon är också medicine hedersdoktor. Tidigare har hon skrivit de uppmärksammade böckerna Lära läkare leda (1989), Lära män leda kvinnor (1992), Åtta kvinnors ledarskap (1994), Lära kvinnor chefa män (1996) och, tillsammans med Birgit Jacobsen, Lära läkare förändra (1997).

Det här är en bok om kvinnors relationer och samarbete och vad som händer när kvinnor leder. Författaren, Barbro Dahlbom-Hall, har 30 års erfarenhet av chefs- och ledarskapsutveckling. För henne är ledarskap ett mycket vidare begrepp än en precisering av en organisatorisk företeelse. Det handlar om att lära sig att skapa förutsättningar för att få sina medarbetare med sig, att få dem att följa sig mot det mål man ställt upp. Att leda är väldigt ofta synonymt med att utveckla ett gott samarbete. Detta är utgångspunkten för Barbro Dahlbom-Halls resonemang om hur kvinnor kan lära sig att leda andra kvinnor. Hon anser att man rent generellt kan säga att inga arbetar så bra ihop som kvinnor som mår bra tillsammans. Å andra sida finns det inga som arbetar så dåligt ihop som kvinnor som inte har det bra tillsammans. Verbet ”lära” i bokens titel står för att få läsarna att bli medvetna, se mönster och förstå sammanhang. Att inte falla för andras utsagor och snäva fördömanden eller när man känner sin position hotad.

Sällan eller aldrig hör man män oroa sig för att det ska bli för många män på en arbetsplats eller att arbetsplatsen är för mansdominerad. Aldrig säger män ”typiskt män” om andra män eller att män är ”männens största fiende”. Men alltför ofta säger kvinnor så här om andra kvinnor. Varför? Barbro Dahlbom-Hall menar att svaret på många frågor om hur kvinnor relaterar till andra kvinnor finns att hämta i historien och i ideologierna. Problemen, liksom åsikterna, har ärvts från en tid innan kvinnor var yrkesverksamma. Dagens kvinnor har inte fått börja sitt arbetsliv förutsättningslöst utan har burit med sig ett tungt arv av uppfattningar och känslor kring hur det är att samarbeta med andra kvinnor.

Boken är indelad i fem huvudavsnitt: (1) Historisk tillbakablick, (2) Kvinnligt beteende, (3) Kvinnors relationer, (4) När kvinnor leder och (5) Kvinnors utveckling. Framställningen är kryddad med många intressanta och belysande exempel från författarens mångåriga erfarenhet av att arbeta med kvinnors utveckling, både i Sverige och utomlands.

Barbro Dahlbom-Hall är konsult i chefs- och ledningsfrågor med 30 års erfarenhet från uppdrag i näringsliv, offentlig förvaltning och inom sjukvården, såväl i Sverige som internationellt. Bl a har hon haft uppdrag från Sida, FN och EU. Hon är också medicine hedersdoktor. Tidigare har hon skrivit de uppmärksammade böckerna Lära läkare leda (1989), Lära män leda kvinnor (1992), Åtta kvinnors ledarskap (1994), Lära kvinnor chefa män (1996) och, tillsammans med Birgit Jacobsen, Lära läkare förändra (1997).