Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ett liv på egna villkor

Psykiskt funktionshindrade individer intervjuas i denna bok om sina liv i vardagen. De allra flesta har svårigheter att utvecklas och förändras av nya erfarenheter. Det är därför viktigt att de kan få känna sig accepterade och bekräftade för sina egna egenskaper i vården och omsorgen – även när de terapeutiska framstegen uteblir, menar författaren.

Läs mer...

Andra intressanta titlar

Psykiskt funktionshindrade individer intervjuas i denna bok om sina liv i vardagen. De allra flesta har svårigheter att utvecklas och förändras av nya erfarenheter. Det är därför viktigt att de kan få känna sig accepterade och bekräftade för sina egna egenskaper i vården och omsorgen – även när de terapeutiska framstegen uteblir, menar författaren.

Vilken kompetens bör professionella vårdgivare ha för att kunna hjälpa psykiskt funktionshindrade människor till ett liv på sina egna villkor? Hur ska intentionerna bakom psykiatrireformen förverkligas? Och hur ska vi få insikt i de psykiskt funktionshindrades existentiella situation? Det är några av frågorna som belyses.

Utifrån innebördsanalyser av intervjupersonernas redogörelser ges här förslag på hur vi kan förstå även det som de själva inte direkt uttrycker.I boken – som baseras på en doktorsavhandling – ges läsaren också möjlighet att följa och granska arbetsgången i tolkningsarbetet,som bygger på en livsvärldsförankrad hermeneutik.

Berättelserna handlar om patienter i olika vårdformer och verksamheter: en rehabiliteringsmottagning,en öppenvårdsmottagning och en akutavdelning inom psykiatrin samt hemtjänstens dagverksamhet och gruppboenden.

Boken riktar sig till studerande inom högskolans vård- och omsorgsutbildningar, t.ex. på socionomprogrammet med inriktning mot social omsorg, sociala omsorgsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildning till distriktssköterska eller psykiatrisjuksköterska. Den riktar sig också till yrkesverksamma i vården och socialtjänsten. Politiska beslutsfattare, anhöriga och andra med intresse för psykiskt funktionshindrades villkor kan också ha utbyte av den.

Psykiskt funktionshindrade individer intervjuas i denna bok om sina liv i vardagen. De allra flesta har svårigheter att utvecklas och förändras av nya erfarenheter. Det är därför viktigt att de kan få känna sig accepterade och bekräftade för sina egna egenskaper i vården och omsorgen – även när de terapeutiska framstegen uteblir, menar författaren.

Vilken kompetens bör professionella vårdgivare ha för att kunna hjälpa psykiskt funktionshindrade människor till ett liv på sina egna villkor? Hur ska intentionerna bakom psykiatrireformen förverkligas? Och hur ska vi få insikt i de psykiskt funktionshindrades existentiella situation? Det är några av frågorna som belyses.

Utifrån innebördsanalyser av intervjupersonernas redogörelser ges här förslag på hur vi kan förstå även det som de själva inte direkt uttrycker.I boken – som baseras på en doktorsavhandling – ges läsaren också möjlighet att följa och granska arbetsgången i tolkningsarbetet,som bygger på en livsvärldsförankrad hermeneutik.

Berättelserna handlar om patienter i olika vårdformer och verksamheter: en rehabiliteringsmottagning,en öppenvårdsmottagning och en akutavdelning inom psykiatrin samt hemtjänstens dagverksamhet och gruppboenden.

Boken riktar sig till studerande inom högskolans vård- och omsorgsutbildningar, t.ex. på socionomprogrammet med inriktning mot social omsorg, sociala omsorgsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistutbildning till distriktssköterska eller psykiatrisjuksköterska. Den riktar sig också till yrkesverksamma i vården och socialtjänsten. Politiska beslutsfattare, anhöriga och andra med intresse för psykiskt funktionshindrades villkor kan också ha utbyte av den.