Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Smittans rike

Om syfilis i konst, kultur och kropp

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid. 

Läs mer...
Smittans rike Smittans rike
Smittans rike

Smittans rike

ISBN 9789127170377
Utkom 9 april 2021
ISBN
9789127170377
Typ
Inbunden
Recensionsdatum
2021-04-20
Sidantal
276
Du har nått den maximala köpsumman.
Smittans rike Smittans rike
Smittans rike
E-bok (Epub)

Smittans rike

ISBN 9789127170384
Utkom 9 april 2021
ISBN
9789127170384
Typ
E-bok (Epub)
Sidantal
276
Du har nått den maximala köpsumman.

"I sina bästa stunder får Agneta Rahikainen mig att tro att jag läser en ny bok av Karin Johannisson."
Kristian Ekenberg, Nerikes Allehanda

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. Sjukdomen smittar genom sexuell överföring och kan leda till livslångt fysiskt och psykiskt lidande, men den är mer än bara en sjukdom: den har varit så belastad av skam, skuld, sensation och groteskeri att den varit svår att diskutera i neutrala termer. Historien har en klar början, med Columbus resor till Nya världen, och ett slut genom penicillinets genombrott. Men den är ingalunda utdöd, utan har levt upp igen i 2000-talets populärkultur.

I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid. Det leder henne in på frågor om samhällsmoral, rashy­gien, renlighet, sociala problem, prostitution och kvinnans roll som mor och hustru. Att Franz Schubert, Charles Bau­delaire och Karin Blixen förekommer i denna bok förvånar kanske inte, men även Victoria Benedictsson och Richard Wagner har plats här.

Är det något Rahikainen kan visa i sin exposé är det att syfilisen har varit betydligt mer närvarande i det förflutna än man kan tro, även om oförmågan – eller oviljan – att sätta ord på det onda går som en röd tråd i de flesta berät­telser.

"Fängslande och personlig presentation av syfilisens kultur- och socialhistoria, och som motiv i litteraturen och bildkonsten."
Borås Tidning

"Smittans rike är en guldgruva om syfilis verkningshistoria i Europa som inspirerar till vidare tänkande."
Ebba Witt-Brattström, ETC

"Essäerna är både bildande och underhållande. Rahikainen visar en del av historien jag inte visste att jag ville läsa om."
Hufvudstadsbladet

"Smittans rike är en otroligt absorberande redogörelse för syfilisens härjningar och de smittades plågsamma tillvaro, där Agneta Rahikainen ändå lyckas med konstycket att underhålla sin läsare trots det obehagliga ämnet. Skickligt skriven och mycket tänkvärd."
Elisabetth Brännström, Opulens

"Agneta Rahikainens kunniga genomlysningar av hyllade verk som Manets målning Olympia eller Wagners opera Parsifal är fascinerande läsning."
Christian Swalander, Alba.nu

"Essäerna är både bildande och underhållande. Rahikainen visar en del av historien jag inte visste att jag ville läsa om."
Malin Öhman, Hufvudstabladet

[Agneta Rahikainen] gör en imponerande genomgång av den skamfyllda sjukdomen.
Socialpolitik

"I essäsamling Smittans rike skriver Agneta Rahikainen kunnigt om könssjukdomen syfilis som under 400 år härjade i Europa."
GP

"Det är en alltigenom högintressant och fängslande bok i gränslandet mellan litteratur-, konst- och idéhistoria, som ur olika perspektiv berättar om den vida omskrivna och närmast sägenomspunna syfilisens kulturhistoria."
BTJ

"I sina bästa stunder får Agneta Rahikainen mig att tro att jag läser en ny bok av Karin Johannisson."
Kristian Ekenberg, Nerikes Allehanda

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. Sjukdomen smittar genom sexuell överföring och kan leda till livslångt fysiskt och psykiskt lidande, men den är mer än bara en sjukdom: den har varit så belastad av skam, skuld, sensation och groteskeri att den varit svår att diskutera i neutrala termer. Historien har en klar början, med Columbus resor till Nya världen, och ett slut genom penicillinets genombrott. Men den är ingalunda utdöd, utan har levt upp igen i 2000-talets populärkultur.

I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid. Det leder henne in på frågor om samhällsmoral, rashy­gien, renlighet, sociala problem, prostitution och kvinnans roll som mor och hustru. Att Franz Schubert, Charles Bau­delaire och Karin Blixen förekommer i denna bok förvånar kanske inte, men även Victoria Benedictsson och Richard Wagner har plats här.

Är det något Rahikainen kan visa i sin exposé är det att syfilisen har varit betydligt mer närvarande i det förflutna än man kan tro, även om oförmågan – eller oviljan – att sätta ord på det onda går som en röd tråd i de flesta berät­telser.

"Fängslande och personlig presentation av syfilisens kultur- och socialhistoria, och som motiv i litteraturen och bildkonsten."
Borås Tidning

"Smittans rike är en guldgruva om syfilis verkningshistoria i Europa som inspirerar till vidare tänkande."
Ebba Witt-Brattström, ETC

"Essäerna är både bildande och underhållande. Rahikainen visar en del av historien jag inte visste att jag ville läsa om."
Hufvudstadsbladet

"Smittans rike är en otroligt absorberande redogörelse för syfilisens härjningar och de smittades plågsamma tillvaro, där Agneta Rahikainen ändå lyckas med konstycket att underhålla sin läsare trots det obehagliga ämnet. Skickligt skriven och mycket tänkvärd."
Elisabetth Brännström, Opulens

"Agneta Rahikainens kunniga genomlysningar av hyllade verk som Manets målning Olympia eller Wagners opera Parsifal är fascinerande läsning."
Christian Swalander, Alba.nu

"Essäerna är både bildande och underhållande. Rahikainen visar en del av historien jag inte visste att jag ville läsa om."
Malin Öhman, Hufvudstabladet

[Agneta Rahikainen] gör en imponerande genomgång av den skamfyllda sjukdomen.
Socialpolitik

"I essäsamling Smittans rike skriver Agneta Rahikainen kunnigt om könssjukdomen syfilis som under 400 år härjade i Europa."
GP

"Det är en alltigenom högintressant och fängslande bok i gränslandet mellan litteratur-, konst- och idéhistoria, som ur olika perspektiv berättar om den vida omskrivna och närmast sägenomspunna syfilisens kulturhistoria."
BTJ

Andra intressanta titlar