Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Gregory Yates

Gregory Yates är Senior Lecturer in Education vid University of South Australia och ingår i redaktionen för tidskriften Educational Psychology.

Hur vi lär

Boken Hur vi lär – synligt lärande och vetskapen om våra lärprocesser bygger vidare på professor John Hatties imponerande forskningsöversikt Synligt lärande om vad som påverkar elevers studieresultat. Tillsammans med Gregory Yates beskriver Hattie hur hur våra lärprocesser går till. Hur vi lär riktar sig främst till lärare och lärarstuderande.  

Läs mer